L’Ajuntament de Barcelona reafirma el seu compromís amb el dret al temps amb la participació en el Pacte Metropolità del Temps i la Xarxa Catalana pel Dret al Temps

..
18/04/2023 - 10:23 h
  • L’Ajuntament de Barcelona és un dels membres del grup impulsor del Pacte Metropolità del Temps i de  la Xarxa Catalana pel Dret al Temps
  • La incorporació en aquests espais és el resultat d’una llarga trajectòria del compromís de Barcelona amb el dret al temps i de treball interinstitucional

El passat 28 de març de 2023, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, en endavant) va aprovar el Pacte Metropolità pel Dret al Temps, el qual esdevé un marc de desenvolupament de les polítiques del temps que compromet l’AMB i els municipis metropolitans que s’hi adhereixin a desenvolupar polítiques relacionades amb la gestió i el dret al temps.

Aquest Pacte, vigent fins a l’any 2026, s’ha treballat amb la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI) i els ajuntaments que formen part del seu grup impulsor: l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Barcelona va crear el seu Pacte del Temps l’any 2014. En aquest marc, en l’actualitat s’hi troben més de 250 entitats i empreses adherides que estan desenvolupant actuacions en l’àmbit del temps i que es poden consultar en la nostra web.

El Pacte Metropolità del Temps esdevé així un full de ruta perquè l’AMB i els municipis metropolitans que s’hi adhereixin desenvolupin la Declaració de Barcelona sobre les Polítiques de Temps. Algunes de les línies d’acció identificades, entre altres, són:

  • La recopilació d’informació i estandardització de dades sobre usos del temps.
  • Promoció d’eines de difusió i campanyes de comunicació conjuntes per a tots els municipis de la metròpolis, per sensibilitzar la ciutadania, les organitzacions i les empreses metropolitanes sobre la importància dels usos del temps i el seu impacte en l’equilibri vital, personal, laboral i familiar de la ciutadania.
  • Donar impuls, suport i recursos als municipis metropolitans perquè implementin polítiques del temps.

El compromís quant a les polítiques de temps, però no només s’ha reforçat des d’un punt de vista metropolità, sinó que l’Ajuntament de Barcelona també esdevé membre de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, un organisme d’abast autonòmic creat per la Generalitat de Catalunya que integra el teixit social i productiu, entitats locals i institucions de recerca en l’àmbit del temps.

La finalitat de la Xarxa és avançar en el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa a tota Catalunya.

En aquest sentit, la xarxa treballa per tal de crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar a garantir el dret al temps a tota la ciutadania.

Més enllà de l’abast territorial d’ambdós espais, el treball de l’Ajuntament de Barcelona implica seguir impulsant les polítiques del temps a Barcelona per avançar cap a una societat més saludable, igualitària, eficient i sostenible. Des de l’Ajuntament de Barcelona, es valoren molt positivament les dues iniciatives, que certifiquen l’interès per les polítiques del temps i el seu impuls en l’àmbit metropolità i català, una aposta que l’Ajuntament ja porta fent des de fa més de 25 anys.

Enllaços relacionats