Els horts urbans municipals de gent gran i entitats socials reobren parcialment

Els horts urbans municipals de gent gran i entitats socials reobren parcialment

27/05/2020 - 09:19

Ecologia urbana. L’accés es farà per torns segons el número de parcel·la parell o senar i en torns de 2,5 h dos cops a la setmana. En ser col·lectius de risc a la covid-19 s’han d’extremar les mesures higièniques i de seguretat.

L’accés es farà per torns segons el número de parcel·la parell o senar i en torns de 2,5 h dos cops a la setmana. En ser col·lectius de risc a la covid-19 s’han d’extremar les mesures higièniques i de seguretat.

A la ciutat hi ha dos tipus d’horts urbans. Els horts municipals, on se cedeixen parcel·les a persones de més de 65 anys mitjançant un sorteig, i els horts comunitaris, espais de cultiu que gestionen entitats.

En el primer cas, els 15 horts municipals, seguint recomanacions de l’Agència de Salut Pública, amb l’entrada de la Fase 1 obren parcialment, perquè els col·lectius que fan ús de les parcel·les son població de risc de la covid-19. Les condicions d’aquesta obertura permetran als usuaris anar a l’hort de forma periòdica, però evitant les aglomeracions per tal d’assegurar la seva màxima protecció. Les persones usuàries de cada hort rebran les indicacions pertinents per part del personal municipal.

Al districte de Sarrià – Sant Gervasi hi ha dos horts; el de Collserola, situat al carrer de Carles Pirozzini, 2 i el de Can Pujades, al carrer de la Múrgola, 13.

Així, les persones titulars de més de 65 anys, amb parcel·la de conreu individual, poden accedir dos dies a la setmana en horaris establerts de 2,5 h i per torn de parcel·la parell o senar. Els horaris s’aniran ampliant progressivament.

Hi haurà una persona responsable de Parcs i Jardins que garantirà que s’expliqui el funcionament de seguretat i vetllarà perquè s’apliqui la normativa d’ higiene.

En el cas de les entitats, amb grup: no es permet encara l’accés amb els grups, però si voleu anar-hi una o dues persones coordinadores a fer tasques de collita, manteniment i/o posada a punt, caldrà que us poseu en contacte amb la vostra persona referent de l’hort i acordar que hi anireu, si pot ser en dia, horari i torn assignat.

 Normativa d’accés als horts

Es vetllarà per tal que tothom que entri a l’hort compleixi la normativa següent:

Abstenir-se d’anar a l’hort si té algun/s dels símptomes compatibles amb COVID19 (tenir febre, malestar general, tos o altres símptomes respiratoris, diarrea, etc.)

Ús de mascareta i distanciament físic (2m mínim)

Ús de guants i rentat de mans prèviament a posar-se’ls i després de treure’ls

Cada usuari/a portarà el seu sabó i eixugamans, i gel hidroalcohòlic si es creu convenient

Especialment tenir cura de portar els guants per a l’ús de les eines comuns, claus de reg, mànegues, els panys o cadenats d’accés, etc.

És molt important accedir a l’hort segons els dies i torns indicats i evitar el contacte social.

 

Horts comunitaris d’entitats socials

En el cas dels horts comunitaris, oberts des del passat dilluns 6 de maig, cal respectar i mantenir les condicions següents:

Només hi poden haver dues persones com a màxim que pertanyin a l’entitat o les entitats gestores dels horts, i cal evitar que hi vagin els col·lectius de risc fins que oficialment se’ls autoritzi a fer-ho. Distribució per torns i en dies determinats per no coincidir.

No s’ha d’anar a l’hort en cas de presentar febre, malestar, tos o altres símptomes respiratoris o diarrea.

Cal prioritzar l’accés de les persones que hi visquin a prop i no hagin d’agafar transport públic.

Només s’hi pot accedir per a fer-hi un control de l’estat general i possibles incidències, alimentació dels compostadors, regar en cas que sigui necessari, neteja general d’herbes i brossa, fer la collita i iniciar la plantació d’hortalisses d’estiu que no es pugui aplaçar.

Si l’hort té una tanca perimetral amb accés restringit, cal mantenir l’hort tancat per dins mentre s’hi treballa.

Mesures de protecció: ús de mascaretes en espais comuns on no es pugui mantenir la distància de 2 metres; ús generalitzat de guants, sobretot per obrir i tancar els accessos, als magatzems, quan es toquen les portes de taquilles, eines d’ús compartit, claus de reg o aixetes i compostadors. Cal rentar-se les mans abans i després de posar-se els guants i en entrar i sortir del recinte.

Més informació