Què hi trobareu?

El fons especialitzat en teatre (FE) és a la segona planta de la biblioteca i es divideix en dues grans seccions: recursos i textos.

En l'apartat de recursos, hi trobareu documents relacionats amb el següent:

La part que fa referència a textos teatrals la formen documents que van del teatre clàssic al teatre més contemporani i es divideix en els apartats següents:

En una part del fons de teatre hi podreu trobar, també, revistes especialitzades, CD de música i DVD relacionats amb el món del teatre (funcions en directe, pel·lícules que s'ha portat al teatre o que primer es van crear com a obres de teatre, etcètera).