Activitats

Les activitats per a adults que s'ofereixen s'integren dins de tres grans grups:
L'aventura de llegir,
L'aventura de conèixer i
Molt per aprendre.

Les activitats per a adults que s'ofereixen s'integren dins de tres grans grups:
L'aventura de llegir,
L'aventura de conèixer i
Molt per aprendre.

Les activitats per a adults que s'ofereixen s'integren dins de tres grans grups:
L'aventura de llegir,
L'aventura de conèixer i
Molt per aprendre.

Les activitats per a adults que s'ofereixen s'integren dins de tres grans grups:
L'aventura de llegir,
L'aventura de conèixer i
Molt per aprendre.

Les activitats per a adults que s'ofereixen s'integren dins de tres grans grups:
L'aventura de llegir,
L'aventura de conèixer i
Molt per aprendre.