Capçalera Barcelona Dades
Capçalera Barcelona Dades

Dades municipals

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, la qualitat, la governança, l’anàlisi i difusió de les dades de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats. Alhora treballa per obtenir i publicar dades d’alta freqüència, que permetin el desenvolupament de polítiques públiques basades en l'evidència, l'avaluació de les actuacions municipals i l'aprofitament d’aquestes per part d'altres institucions, empreses i la ciutadania.

  • Anàlisi de Renda Disponible

    Amb un valor de 21.484€, la Renda Disponible de les Llars per càpita de Barcelona el 2018, va ser un 2,5% superior a la del 2017. Una de les novetats més importants de l’informe que publiquem és el coneixement de l’estructura dels recursos de les llars: els salaris són el principal recurs de les llars de la ciutat (54%), seguides de les Rendes Mixtes (28%) i finalment de les Prestacions Socials (18%). La distribució d’aquesta Renda presenta significatives diferències entre districtes i en el període 2010 a 2018 s'ha produït, a les llars, una pèrdua de poder adquisitiu del 7%.

  • Col•laboracions Internacionals

    Conjuntament amb l'Agència d'Energia de Barcelona i amb el grup Energy Systems Analytics de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), treballem la importància de compartir dades per obtenir valor dins el Conveni amb l'Ajuntament de Bologna. En el cas de Barcelona, hem explorat les dades de generació i consum d'energia, i hem desenvolupat un full de ruta per a la seva compartició, utilitzant les potencialitats del nou datalake municipal (CityOS). Bologna, per la seva banda, ha publicat la història de dades "l'alè de la ciutat", una sèrie de visualitzacions interactives i els corresponents datasets, que permeten analitzar quatre àrees del centre de la ciutat, amb el doble objectiu de mostrar tant l'afluència com els serveis disponibles en un entorn de 15 minuts a peu.

  • Estadístiques atur registrat

    El nombre registrat aquest agost, 71.466, representa una disminució en 6.553 persones respecte al mes de juliol de 2021 (-8,4%), assolint la mateixa xifra registrada el febrer de 2020, just abans del confinament. En comparació amb l'agost de l’any passat, l'atur ha registrat una disminució en 21.450 persones (-23,1%). Per sexe, segueixen havent-hi més dones aturades (55,5%) que homes, un fet que es repeteix, per al mes d'agost, des de l'any 2013.