Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XVIII

“Barcelona hospitalària” és un projecte d’estudi de llarga durada, des de l’època medieval fins a l’actualitat, sobre la història hospitalària i assistencial de la ciutat de Barcelona. En aquesta ocasió presentem la primera jornada de treball, que abraça els períodes medieval i modern. Es tracta d’un projecte que considera la institució pública d’assistència a l’espai urbà com una peça clau en la reproducció de les idees de comunitat i ciutat. Així, a més de plantejar-se anar més enllà de les cotilles temporals, pretén abordar la seva comprensió des de diferents vessants i àmbits d’estudi, com ara el regiment de la cosa pública, l’ètica o l’espiritualitat, la medicina, l’assistència no mèdica, la fiscalitat, els col·lectius atesos, les malalties o el patrimoni. En efecte, atesa la recerca feta els darrers anys sobre les institucions assistencials, el projecte es proposa revisar, debatre i formular noves propostes per contribuir al coneixement sobre la història hospitalària barcelonina. Especialistes de diferents àmbits acadèmics i diverses perspectives d’anàlisi presentaran les seves recerques amb la voluntat d’intercanviar informacions sobre el paper de l’hospital a la ciutat, incidint en les seves interaccions i relacions i, de la mateixa manera, aprofundint en com s’ha fet front a les malalties i com s’ha proporcionat assistència a la població barcelonina des de l’època medieval fins a l’actualitat. Aquesta recerca històrica ens permetrà continuar el projecte en forma d’un llibre i una exposició, que aportaran a la ciutadania noves claus per entendre on som i quina ciutat volem. 

Coordinació científica
Alfons Zarzoso, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, i Josep Barceló, Universitat Rovira i Virgili

Tríptic de la jornada 'Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XVIII'

 

Lloc

MUHBA Pl. del Rei, Sala de Martí l’Humà
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00
museuhistoria@bcn.cat
Veure mapa

Dates

17 i 18 de gener de 2019

Reserva d'entrades i activitats

Entrada gratuïta.
Cal fer reserva prèvia aquí.

Informació

reservesmuhba@bcn.cat
Tel. 93 256 21 22 (de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura