Barcelona comença a liderar el projecte europeu GrowSmarter, encaminat a implementar 12 solucions Smart City : Servei de Premsa

Barcelona comença a liderar el projecte europeu GrowSmarter, encaminat a implementar 12 solucions Smart City

11/02/2015

Barcelona, al costat d’Estocolm i Colònia, ha començat a exercir de “Ciutat Far” (Lighthouse) del projecte europeu GrowSmarter, dissenyat per escurçar el camí cap a una Europa més sostenible i ambientalment més intel·ligent. Estocolm va acollir ahir la cerimònia de llançament d’aquesta iniciativa que ha servit per donar a conèixer aquest ambiciós projecte dotat amb un finançament global de 25 milions d’euros i on estan implicades diverses ciutats europees, grans empreses, PIMES i centres de recerca. La cerimònia va comptar amb els alcaldes d’Estocolm i Colònia i alts representants de tots els partners del consorci europeu.

El gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica d’Hàbitat Urbà, Manel Sanromà, ha estat l’encarregat de representar Barcelona en aquesta cerimònia de llançament del projecte on l’alcalde d’Estocolm, Karin Wanngård, ha indicat que “GrowSmarter té un enorme potencial per crear i difondre noves idees que permetin a les ciutats un desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible, a més de crear nous llocs de treball.”

El projecte GrowSmarter és una de les apostes més clares i fortes de la Comissió Europea per al desenvolupament comú dels territoris urbans, i representa un dels tres únics projectes que la Comissió ha finançat sota el paraigües de la convocatòria “Lighthouse”, una de les més competitives que es recorden. El projecte GrowSmarter parteix de la premissa que la combinació de solucions Smart en aquest context pretén satisfer les necessitats dels tres pilars de la sostenibilitat: pilars social, ambiental i econòmic El projecte té el potencial de crear l’equivalent a 1.500 llocs de treball a tot Europa en l’horitzó 2020, i té com a objectiu, a nivell de projecte, d’aconseguir la reducció del consum d’energia en un 60%, i de les emissions de transport en un 60%.

Les ciutats escollides per liderar el projecte són Estocolm, Colònia i Barcelona i actuaran com “ciutats far” amb la implementació de 12 solucions Smart City: des d’informació avançada, tecnologia de la comunicació i una mobilitat urbana millor connectada, fins a l’eficiència energètica. Les solucions emprades es posaran en marxa en diverses zones urbanes, incloent districtes del centre i zones periurbanes i industrials, per tal de garantir una mostra representativa de les ciutats europees.

Cinc “ciutats seguidores” (“follower cities”), Cork, Graz, Malta, Porto i Suceava treballaran en estreta col·laboració amb les “ciutats far” per aprendre de les seves experiències, i proporcionar un mercat per a solucions adaptades al context local específic.

En concret, Barcelona es centrarà en com utilitzar les noves tecnologies per esdevenir una Smart City i desenvoluparà diferents projectes en el camp de l’energia i la mobilitat. Les principals mesures a implementar per la ciutat són les que es detallen a continuació:

– Il·luminació intel·ligent, fanals i hubs per a comunicacions
– Rehabilitació energètica d’edificis
– Producció local d’electricitat i integració en edificis i en la xarxa elèctrica
– Il·luminació intel·ligent, fanals i hubs per a comunicacions
– Protocol de Big Data per l’estalvi energètic i per la millora de la qualitat de vida
– Vehicles sostenibles per a la descarbonització i la millora de la qualitat de l’aire
– Gestió intel·ligent del tràfic

Per tal de desenvolupar totes aquestes mesures, Barcelona treballarà a nivell local amb un consorci potent format per Abertis, i2CAT, Philips, Anteverti, Schneider, BSC, Cenit, IREC, Urbisup, Gas Natural i Endesa. Tot aquest Consorci de Barcelona disposa d’un pressupost aproximat de 7,5 milions d’euros.ç

 

Dades del projecte GrowSmarter

GrowSmarter és un model a seguir respecte a l’organització de les ciutats del futur: significa treballar conjuntament per reduir l’impacte ambiental, enfortir el creixement local i millorar la vida a la ciutat. Es preveu que al 2050 més de 6 milions de persones viuran en zones urbanes. Aquesta tendència requereix un replantejament de les ciutats. És per això, que el projecte europeu pretén crear llocs de treball i impulsar una Europa intel·ligent més sostenible, divulgant pràctiques intel·ligents, innovadores, i tecnologia en l’escenari de la vida real, de manera que d’altres ciutats puguin aprendre de les experiències apreses.

– A l’octubre de 2014, la proposta presentada pel socis del projecte al Programa Horitzó 2020 va ser aprovada per la Comissió Europea. Es van atorgar 25 milions d’euros pel desenvolupament d’un projecte de cinc anys de durada titulat ‘GrowSmarter’, que ha començat al gener de 2015.

– Aquest projecte té per objectiu estimular l’ús de “solucions intel·ligents” mitjançant la visualització de 12 solucions Smart City a través de les tres “ciutats far” (Lighthouse) del projecte:

Districtes autosuficients:
1. Rehabilitació energètica d’edificis
2. Logística en vehicles sostenibles
3. Mesures energètiques a través de les TIC
4. Producció local d’electricitat i integració en edificis i en la xarxa elèctrica

Infraestructures integrades:
5. Il·luminació intel·ligent, fanals i hubs per a comunicacions
6. Integració de la calor residual en nous models de negoci
7. Recollida d’escombraries intel·ligent, transformació de brossa en electricitat, calor i biogàs per a vehicles
8. Protocol de Big Data per l’estalvi energètic i per la millora de la qualitat de vida

Mobilitat urbana sostenible:
9. Subministrament sostenible
10. Gestió intel·ligent del tràfic
11. Vehicles sostenibles per a la descarbonització i la millora de la qualitat de l’aire
12. Solucions de mobilitat intel·ligent

– El projecte comporta el treball en col·laboració entre organismes públics i privats per facilitar el creixement del mercat a nivell local, reduir l’impacte ambiental i millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus.

– La combinació de solucions Smart en aquest context urbà pretén satisfer les necessitats dels tres pilars de la sostenibilitat: pilars social, ambiental i econòmic. El projecte té el potencial de crear l’equivalent a 1.500 llocs de treball a tot Europa, i té com a objectiu, a nivell de projecte, la reducció del consum d’energia en un 60%, i la de les emissions de transport en un 60%.

Per obtenir més informació, visiteu: www.grow-smarter.eu

 

El consorci del projecte GrowSmarter està composat per 37 socis, del sectors públic i privat:

1. Stockholms Stad
2. Stadt Koln
3. Institut Municipal d’Informàtica De Barcelona
4. ICLEI European Secretariat Gmbh
5. Kungliga Tekniska Hoegskolan
6. Universidad De Navarra Iese
7. Stadt Graz
8. Municipiul Suceava
9. Authority For Transport In Malta
10. Camara Municipal Do Porto
11. Cork City Council
12. Regional Environmental Center For Central And Eastern Europe -Rec
13. Envac Ab
14. Dalkia Sverige Ab
15. Fortum Power And Heat
16. Carrier Transport Ab Carrier Sweden
17. Skanska Sverige Ab Skanska Sweden
18. Info24 Ab
19. Insero E-Mobility
20. Rheinenergie
21. Ampido Gmbh
22. Stattauto Koeln Gesellschaft Fuer Car Sharing Mbh
23. Agt Group (R&D) Gmbh
24. Deutsche Wohnungsgesellschaft Mbh
25. Endesa Sa
26. Retevision I, S.A.
27. Anteverti Consulting Sl Anteverti
28. Barcelona Supercomputing Center
29. Consorci Centre d’Innovació Del Transport Cenit
30. Gas Natural Sdg Sa
31. Fundacio Privada I2cat, Internet Innovació Digital A Catalunya
32. Fundació Institut De Recerca de l’Energia De Catalunya
33. 35 Philips Gmbh
34. Schneider Electric Industries Sas
35. Urbisup Consulting Sl
36. Polis – Promotion Of Operational Links With Integrated Services
37. Ibm Svenska Ab

 

Sobre l’Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el programa d’investigació i innovació de la UE més gran amb gairebé 80 mil milions d’euros de fons disponibles durant més de 7 anys (2014-2020), a més de la inversió privada que aquests diners atraurà. Promet més avenços, descobriments i primícies mundials mitjançant la implementació de grans idees del laboratori al mercat.

Per a més informació, visiteu: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020Compartiu aquest contingut