Barcelona es posa a punt per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 : Servei de Premsa

Barcelona es posa a punt per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030

29/03/2019

La regidora de Relacions Internacionals, Laura Pérez, presenta l’informe sobre els avenços de l’Ajuntament en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb les polítiques municipals i apunta les línies de treball futur

Els ODS prioritzen la lluita per la igualtat i per la preservació del medi ambient

Barcelona és una ciutat pionera en elaborar una proposta d’assoliment dels ODS a escala urbana.

La regidora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha presentat avui, al plenari del Consell Municipal, l’informe sobre la localització en la dimensió urbana dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Barcelona i ha llançat una proposta de treball per fer possible que la ciutat els assoleixi.

Els 17 ODS configuren l’Agenda Global per al Desenvolupament 2030, que ha estat assumida pels 193 Estats membres de Nacions Unides i que veu en els governs de les ciutats institucions necessàries per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Per Pérez, els ODS “entronquen molt bé amb la cultura organitzativa de l’Ajuntament de Barcelona, basada en el pensament estratègic, l’abordatge integral dels problemes, la participació i la innovació”. En aquest sentit la regidora ha recordat que en aquesta agenda internacional “tenen una presència constant els principis d’inclusió i igualtat, dels quals deriva el mandat de no deixar a ningú enrere”.

Pérez ha recordat que Barcelona pot jugar un paper important en l’impuls de l’Agenda 2030,  que alhora és també “una oportunitat per rellançar la cooperació internacional, també en un àmbit tan complex i tan necessari com la regió euromediterrània, ara que som a prop de complir els 25 anys de la Declaració de Barcelona”.

Pérez considera que no és només una agenda municipal, sinó una agenda de la ciutat, “la de la Barcelona ambiciosa, coratjosa, inconformista i solidària, contra la desesperança, contra el cinisme i contra la regressió democràtica i social”. En aquest sentit, la regidora ha obert la porta, “a les aliances, a l’Ajuntament i amb tots els sectors de la ciutat”.

L’informe concreta els cinc elements clau del full de ruta que l’Ajuntament hauria de seguir per “localitzar” els ODS:

 

  1. L’assignació de responsabilitats polítiques i tècniques i la creació d’una comissió amb representants de les principals àrees de govern, amb la finalitat de fer operatius i mesurar l’acompliment dels ODS en els diversos sectors i territoris.

 

  1. L’alineació de les polítiques municipals amb l’Agenda 2030, començant pel pla d’actuació municipal de mandat vetllant perquè l’acció municipal sigui coherent i suficient per avançar de forma significativa cap als ODS.

 

  1. El seguiment i la rendició de comptes, amb caràcter anual com a mínim, a través d’un informe específic que es presenti al ple municipal, als òrgans de participació i a l’opinió pública. Caldrà disposar d’un sistema d’indicadors que permeti mesurar el grau d’avenç de la ciutat respecte als ODS, amb visió comparada amb altres ciutats.

 

  1. La promoció de la implicació social i de la participació ciutadana a l’entorn dels ODS, a través de l’escola, de la cultura i dels mitjans de comunicació; també a través de processos i espais de participació ciutadana, i de concertació entre el sector públic, el sector empresarial i el sector associatiu.

 

  1. El lideratge municipalista, que implica reforçar la projecció de Barcelona en les xarxes de ciutats, però també una legítima pressió sobre el Govern de la Generalitat, el Govern Central i les institucions europees, per tal que col•laborin amb les ciutats en la implementació dels ODS, sense escatimar als ajuntaments les complicitats, les competències i els recursos que siguin necessaris per aconseguir-ho.


Compartiu aquest contingut