La lluita contra l’aire enverinat

22/03/2018 - 14:45 h

Joana Querol Periago

Qualitat de l'aire. Quina és la qualitat de l'aire a Barcelona? Què fa la ciutat per a millorar-la? Quins recursos té la ciutadania per estar informada?

Barcelona és la cinquena ciutat d’Europa amb més contaminació atmosfèrica, una dada altament perjudicial per a les persones que hi viuen.

El vehicle privat és el principal culpable de la contaminació de l’aire a Barcelona, seguit de les activitats industrials i del transport marítim i aeri. Aquests fets fan evidents la necessitat d’un canvi del model de mobilitat de la ciutat.

Els alts nivells de contaminació que respirem actualment tenen diversos efectes. El més greu és la seva relació amb la mortalitat. Segons l’Agència de Medi Ambient de la UE la contaminació mata prematurament a 300.000 persones arreu d’Europa. A Barcelona la situació no és millor, la ciutat supera un 30% els límits recomanats per la Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) estima que es podrien evitar 659 morts prematures a la ciutat si els nivells de la partícula contaminant PM2,5 es reduïssin als recomanats per la OMS. Complir aquesta recomanació permetria augmentar en 47 dies l’esperança de vida dels barcelonins i barcelonines.

Ningú està lliure de contaminació. Segons l’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016, el 95% dels veïns i veïnes de Barcelona estan exposats a nivells anuals de partícules en suspensió superiors als recomanats per l’OMS. A més el 68% de veïns i veïnes  també es troben afectats pels alts nivells de diòxid de nitrogen (NO2).

Per acabar amb la pèssima qualitat de l’aire, l’Ajuntament ha desenvolupat un protocol per a la reducció de la circulació del vehicle privat que s’aplicarà durant els dies que es produeixin episodis de contaminació atmosfèrica.

Es consideren episodis de contaminació ambiental els dies en que els nivells de contaminants atmosfèrics (les partícules PM10 o el diòxid de nitrogen NO2) superen els límits establerts per la Unió Europea i les previsions no indiquen una millora. Aquest augment puntual de la contaminació té afectacions immediates en la salut de la població de Barcelona, segons l’informe citat anteriorment, durant els quatre dies que va durar l’episodi de contaminació ambiental del febrer del 2016 la mortalitat va augmentar en un 44% a la ciutat de Barcelona.

Per fer front a aquesta lacra, l’Ajuntament de Barcelona va implementar l’1 de desembre del 2017 una Zona de Baixes Emissions, que es posarà en funcionament durant els episodis de contaminació ambiental. Aquesta zona de 92km2 es dibuixa al voltant del terme municipal de Barcelona i altres municipis propers com Sant Adrià del Besòs, l’Hospitalet del Llobregat, Esplugues del Llobregat i Cornellà del Llobregat. Tot i així hi ha espais i vies de Barcelona que no estan incloses en aquesta àrea, com la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral, així com el barri del Tibidabo, Vallvidrera, les Planes i la Zona Franca Industrial.

La Zona de Baixes Emissions restringeix l’accés als vehicles més contaminants (de les 7.00 a les 20.00 h en dies laborables), aquests són els turismes de benzina anteriors al 2000, els dièsel matriculats abans del 2006 i les furgonetes anteriors a l’1 d’octubre del 1994 i per tant no compten amb les etiquetes ambientals distribuïdes per l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, la resta de vehicles sí que compten amb etiquetes ambientals, aquestes es divideixen en tipus B, tipus C, tipus ECO i Zero Emissions. Per saber més particularitats sobre les etiquetes podeu consultar el següent enllaç.

Aquesta mesura és un principi de lluita contra la contaminació atmosfèrica però està lluny de ser un final. No és suficient reduir les emissions únicament durant els dies d’episodis, que habitualment tenen lloc entre 2 i 3 vegades a l’any, sinó que s’han d’establir mesures continues i estables en el temps, ja que d’aire contaminat en respirem cada dia.

Per aquest motiu la Zona de Baixes Emissions s’emmarca en el Programa de Mesures Contra la Contaminació Atmosfèrica que té com a objectiu principal fer de Barcelona una ciutat sostenible i l’únic camí per aconseguir-ho és una reducció severa del vehicle privat.

1.079.523 vehicles es mouen cada dia per Barcelona.

La Zona de Baixes Emissions, que serà de caràcter permanent a partir de l’any 2020, anirà acompanyada de la creació de superilles a diferents espais de la ciutat, assignant així el paper protagonista als veïns i veïnes de Barcelona, un rol que ara mateix ocupa el cotxe. D’altra banda, per millorar el model de mobilitat de la ciutat es necessita una aposta clara pel transport públic no contaminant, és per això que durant els pròxims anys s’implementaran noves línies d’autobusos, s’ampliarà la xarxa actual de carrils bici i es valorarà la unificació del tramvia.

Per tal d’impulsar positivament el canvi cap a un model de ciutat més sostenible s’ha creat la T – Verda. Una targeta de transport públic que serveix per a les 6 zones tarifàries de l’ATM i que val per al metro, l’autobús, el tramvia, els Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Té validesa durant 3 anys i la poden aconseguir gratuïtament únicament les persones que portin el seu vehicle “sense etiqueta” a desballestar i es comprometin a no comprar-se un de nou en 3 anys.

També s’ha creat la targeta T – Aire, que es distribuirà durant els episodis de contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de facilitar l’accés al transport públic durant aquests dies en que el vehicle privat es veurà restringit. La T – Aire té un cost de 1,85€ i consta de 2 viatges que s’han d’utilitzar en un mateix dia.

La contaminació és una problemàtica que respirem, ens afecta permanentment i deteriora la nostra salut, moltes vegades sense ser-ne conscients. El primer pas per començar a percebre-la és tenir-ne informació.

A continuació us donem a conèixer una sèrie de recursos que teniu al vostre abast:

La qualitat de l’aire. L’aire que es respira a Barcelona. Activitat per a conèixer els detalls sobre l’aire de la ciutat a través d’una visita a una de les cabines de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA):

Llibres en préstec:

Us proposem 5 llibres que es troben en servei de préstec a l’SDEA. Els dos primers estan centrats exclusivament en qualitat de l’aire, en canvi els 3 següents tracten la temàtica de la contaminació a través del canvi climàtic.

  • La contaminación del aire, Elena Boldo, 2016, Catarata. Aquest llibre explica els principals agents nocius de l’aire que ens envolta, tant els naturals com els produïts per l’activitat humana, les conseqüències que tenen sobre la nostra salut i les accions que podem dur a terme col·lectivament com a societat per a reduir-los.
  • L’aire que respirem. Històries sorprenents sobre l’atmosfera, els gasos que conté i el nostre entorn, Xavier Giménez, 2013, UB Editorial. Mentre llegeixes aquestes paraules, segur que has fet com a mínim una inspiració. Què ha entrat dins els teus pulmons? Literalment, trilions de substàncies. L’aire que respirem parla dels elements que es troben a l’atmosfera, barrejant química, història, ciència, tecnologia, medi ambient, salut, etc.
  • El clima al teu abast, Aude Gros de Beler i Georges Feterman, 2008, Empúries (Infantil – Juvenil). Aquest llibre dóna respostes als diversos canvis que està patint el clima, l’augment de temperatures, el nivell del mar…amb una retòrica entenedora i didàctica.
  • Los tres jinetes del cambio climático, William F. Ruddiman, 2005. Turner- Ruddiman escriu aquest relat de divulgació científica per defensar la seva hipòtesi sobre l’origen de la modificació humana del clima, afirmant que els cultius, les grans epidèmies i la contaminació són els 3 grans genets que han causat l’augment de la temperatura del planeta.
  • Encara hi som a temps. Com serà Catalunya si no aturem el canvi climàtic? Jose Luis Gallego, 2007, Columna. Gallego s’aventura a plantejar una Catalunya futura afectada per les conseqüències del canvi climàtic i proposa consells que tothom pot aplicar.