Tenim una ciutat en què els carrers i les places són espais de relació i d’intercanvi, d'oci i de convivència. Les superilles són un ambiciós projecte de ciutat que vol redefinir l'espai urbà i transformar-lo en un nou model en què es prioritzi la mobilitat sostenible, la revitalització de l'espai públic, el foment del verd urbà i la participació ciutadana.

Per això, l'objectiu final de les superilles és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i gestionar de forma racional els recursos naturals i de l'espai públic per fer barris productius a velocitat humana.  En aquesta zona, anys enrere ja es va iniciar un procés clau per consolidar un barri sostenible.

Màxima participació pel que fa a la diagnosi, les propostes i l’execució

La implantació es durà a terme amb la participació dels veïns i veïnes, entitats i col·lectius específics del territori; amb entitats de ciutat, i amb experts, per tal d’integrar totes les visions. L’Ajuntament de Barcelona vol oferir la màxima interlocució a la ciutadania pel que fa a la diagnosi, les propostes i l’execució del programa. D’aquesta manera, es tindrà en compte a entitats i veïns per fixar criteris i dissenyar les superilles, se’n recollirà el coneixement i l’experiència sobre el territori i se’ls farà partícips del projecte. L’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acompanyarà el desplegament de les superilles donant suport als districtes, tant en el disseny com en l’execució del model.

El Govern municipal organitzarà jornades i sessions de treball amb entitats de ciutat i territori i experts, grups impulsors, tallers de diagnosi amb el veïnat de cada zona, tallers de propostes amb els veïns, processos participatius específics per definir els detalls dels projectes per desenvolupar i una avaluació conjunta per comprovar la consolidació del projecte a cada territori a través del seguiment d’indicadors.