Es publica una guia pràctica sobre igualtat i RSE per a les petites empreses

La Secretaria d'Estat d'Igualtat del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat juntament amb Forética, una associació sense ànim de lucre, publiquen el volum 'Igualtat i RSE. Guia per a pimes' 

Aquesta guia neix amb l'objectiu de donar eines a les petites empreses per implementar mesures d'igualtat, ja que consideren que existeixen més entrebancs en les petites empreses degut al major desconeixement de la RSE, la manca de sensibilitat en temes d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la dificultat d'obtenir recursos i eines.

La guia analitza les qüestions a afrontar i els indicadors clau per mesurar i gestionar aspectes com l'impacte de la conciliació i la coresponsabilitat a l'empresa (motivació, retenció i productivitat, capacitat d'innovació i noves tecnologies i igualtat d'oportunitats), la diversificació professional (sobrerepresentació, segregació horitzontal i vertical, fractura salarial i gestió de la diversitat), l'impacte de la inclusió social i la violència de gènere (inserció laboral, foment de l'ocupació i col·laboració amb les administracions públiques), la representació en llocs d'alta direcció i la promoció professional (igualtat d'oportunitats, processos de selecció no discriminatoris i segregació vertical) i la prevenció de riscos laborals en clau de gènere (dones embarassades i assetjament sexual). En cadascun d'aquests apartats també s'ofereix una recopilació de bones pràctiques de diverses empreses com Nestlé España o Novatex.

La guia també inclou una eina d'auto diagnòstic amb 40 indicadors que les empreses poden complimentar per conèixer el seu punt de partida en relació a la incorporació de bones pràctiques vinculades a la gestió i implantació de la igualtat de gènere, així com de la seva evolució temporal o els avanços.

Fitxers relacionats: