Catàleg de la premsa clandestina i de l’exili de l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat (1939-1977)

La col·lecció està formada per més d’un miler de títols que es van publicar durant la dictadura franquista i fins a la recuperació de les llibertats democràtiques.

Es conserven exemplars dels òrgans de la majoria de partits polítics catalans que es van reorganitzar cap als anys quaranta, l’etapa més dura de la repressió, i també publicacions impreses a l’exili per part de refugiats de guerra i per les diferents agrupacions que es van reconstituir a l’exterior. Inclou butlletins del món de la cultura catalana i de col·lectius de contrainformació. La revolta universitària dels anys 60 es veu reflectida en les publicacions del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Barcelona (SDEUB).

El moviment obrer també es pot trobar representat a la col·lecció, amb títols editats per diferents organitzacions sindicals clandestines, i també per publicacions de l’àmbit de l’empresa, comissions, assemblees de treballadors, i comitès de vaga que no s’identificaven amb aquestes organitzacions.

La col·lecció es va poder formar, en gran part, gràcies la contribució cívica de les persones i organitzacions que editaven o tenien accés a aquest tipus de documentació i seguien la consigna de fer-la arribar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Aquests materials són una font històrica de primer ordre per a l’estudi de la història del període franquista i dels grups clandestins que s’hi van oposar, i per a l’estudi de la pròpia premsa clandestina sota la dictadura franquista.

 

Consulta el catàleg de premsa clandestina de l’AHCB:

Clicar aquí

 

Per saber-ne més sobre la col·lecció de premsa clandestina de l’AHCB:

 

- Llorens, Teresa; Cano, Elisa; Tarraubella, Xavier. La col·lecció de premsa clandestina de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

 

Viquipèdia:

Consultar article

 

-Llorens Sala, Teresa. Premsa clandestina i de l'exili a l'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat : 1939-1977. Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Arxiu Municipal de Barcelona, 2000. (Inventaris i catàlegs). [edició impresa consultable a la seu de l’AHCB]

Consultar inventaris i catèlegs