Catàlegs compartits

ARCA - Arxiu de revistes catalanes antigues

Hemeroteca digital, participada per l’AHCB, que dona accés a col·leccions completes de diaris i revistes representatives dins la cultura i la societat catalana que han deixat de publicar-se al llarg de la història.

ARCA - Arxiu de revistes catalanes antigues

 

CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

Catàleg col·lectiu, participat per l’AHCB, que dona accés a documents conservats per les universitats catalanes a més de 160 biblioteques.

CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

 

RACO - Revistes amb accés obert

Repositori cooperatiu, participat per l’AHCB, des del qual pots consultar els articles de revistes editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural o erudita catalana.

RACO - Revistes amb accés obert