Els Congressos d'Història de Barcelona se celebren des del 1982, van assolir una periodicitat biennal el 1993, i han anat cap a una especialització temàtica de cada convocatòria, atenent als ritmes de la producció historiogràfica i a la voluntat de remarcar els moments crucials de la vida de la ciutat.

Proper congrés:

XVI Congrés d'Història de Barcelona: "Barcelona: del franquisme a la democràcia. El protagonisme dels ciutadans, 1975-1983". Novembre de 2019

Segona circular