Fons hemerogràfics

L’Hemeroteca de l’AHCB està especialitzada en diaris i revistes editats a Barcelona. Es va crear el 1928 per conservar el patrimoni hemerogràfic de la ciutat com a testimoni de l’activitat periodística i com a font per a la recerca històrica. El seu fons és la mostra més completa del periodisme barceloní al llarg del temps.

Inclou les publicacions seriades editades durant els segles XVII i XVIII, els primers diaris publicats a Barcelona (com el Diario Curioso del 1762 i el Diario de Barcelona del 1792) i bona part de les capçaleres publicades al llarg dels segles XIX i XX, amb títols tan emblemàtics com Diari Català, La Publicitat, La Veu de Catalunya, El Poble Català, La Humanitat i El Noticiero Universal, entre altres. També conservem diaris actuals.

La col·lecció de revistes és molt variada, amb publicacions catalanistes, literàries, satíriques, artístiques, revistes de caràcter polític i històric i els setmanaris d'informació general. Entre altres podem mencionar Lo Pare Arcàngel, La Flaca, La Renaxensa, La Campana de Gràcia, L'Esquella de la Torratxa, Pèl & Ploma i Quatre Gats.

També destaquem la col·lecció de premsa clandestina i de l'exili, que consta d'un miler de títols publicats entre els anys 1939 i 1977 per partits polítics, sindicats i organitzacions diverses.

L'AHCB participa en els projectes cooperatius ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) i CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya).

 

Catàlegs disponibles:

Catàleg de Biblioteca i Hemeroteca

Buidatge de premsa de notícies de Barcelona

Premsa Catalana Digitalitzada

ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues