Publicacions

Cercador de llibres

  • Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

  • (1) 1902-1903

  • New Visual Communication 1980-2003

  • La nueva comunicación visual 1980-2003

  • La nova comunicació visual 1980-2003