Publicacions

  • Barcelona, 1818

  • Barcelona, 1888

  • Barcelona, 1929

  • Edició del centenari (1918-2018)

  • El laboratori domèstic de la ciutat moderna (1859-1976)