Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Nou curs "Agents Antirumors: Interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips"

Nou curs "Agents Antirumors: Interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips"

La data límit per inscriure's és l'1 de març

 

En el marc del projecte d'”Agents Antirumors en Acció”, impulsat pel Programa Barcelona Interculturalitat, es durà a terme una nova formació gratuïta basada en l’acció directa antirumors, amb continuïtat en el temps, de 20 hores lectives distribuïdes en 5 sessions durant el mes de març i abril. La data límit d’inscripció és l’1 de març. Les formacions estan a càrrec de: Centre d’Estudis Africans i Interculturals, D-CAS, La Xixa Teatre i l’Oficina tècnica de l’Estratègia BCN Antirumors.

Aquest curs convida a la reflexió permanent, l’aprenentatge conjunt i la posada en pràctica de les eines i recursos que es van adquirint per desmuntar els rumors i prejudicis sobre diversitat cultural, mitjançant accions antirumors. Durant les sessions, s’intercanviaran experiències i sabers, així com es donarà resposta a les necessitats i interessos de les persones participants. Un espai de divulgació de coneixement per contribuir activament a desmuntar, de manera col·lectiva o individual, els rumors que són el germen d’actituds racistes, pràctiques discriminatòries i/o discursos populistes que fomenten la desconfiança.

El curs s’adreça a persones que vulguin contribuir, activament, a desmuntar els rumors i prejudicis sobre la diversitat cultural, participant del projecte Agents Antirumors en Acció o col·laborant posteriorment en les accions antirumors que es realitzen des de l’Estratègia BCN Antirumors i/o s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors.

Poden inscriure’s:

Personal tècnic i voluntari d’entitats.
Persones a títol individual.
Treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona.
Treballadors/es d’altres administracions públiques (Es reservaran 5 places per grup a persones d’entitats i administracions públiques d’altres municipis)

“AGENTS ANTIRUMORS: INTERCULTURALITAT, UNA RESPOSTA ALS RUMORS I ESTEREOTIPS”

Imprescindible inscripció prèvia fins a l’1 de març: http://ow.ly/MyS2308L0Bs

Calendari:

OPCIÓ A (MATÍ)
Dimarts
7, 14, 21, 28 de març i 4 d’abril
de 10h a 14h
Espai Via Bàrcino (Centre Cívic Trinitat Vella): Via Bàrcino, 75 OPCIÓ B (TARDA)

OPCIÓ B (TARDA)
Dilluns
6, 13, 20, 27 de març i 3 d’abril
de 16h a 20h
Espai Via Bàrcino ( Centre Cívic Trinitat Vella): Via Bàrcino, 75

PROGRAMA DE CONTINGUTS:

1a sessió: Eines vivencials per a la reflexió intercultural, claus en la tasca antirumors (Meritxell Martínez i Adrián Crescini. La Xixa Teatre)
Conèixer i treballar el concepte de la interculturalitat d’una forma vivencial.
Reconèixer els propis estereotips des de la pràctica.
2a sessió: Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural. (Lola López/CEA)
Què és cultura. Com s’estructuren les cultures i les identitats culturals?
Identitat i construcció de l’imaginari entorn a la diversitat cultural a Occident.
3a sessió: Com ens afecten els estereotips i rumors? De la pràctica a la teoria (Ana Moya i Jéssica González. CEA)
Conceptes bàsics: interculturalitat i diversitat. Estereotip, prejudici, discriminació, rumor i la seva funció social. Com afecten a la convivència ciutadana?
Efecte dels prejudicis i estereotips sobre les persones d’altres orígens culturals.
4a Sessió: Eines pràctiques per a la sensibilització cara a cara (Raquel Moreno. D-CAS)
Conèixer i posar en pràctica habilitats comunicatives com a clau per la sensibilització cara a cara.
Estratègies de resposta davant d’un rumor.

5a sessió: Nou panorama comunicatiu i noves eines en el combat dels rumors als mitjans (Rafa Besoli. Oficia tècnica de la Estratègia BCN Antirumors)
Nous models comunicatius: les microconverses com alternativa als missatges hegemònics dels mitjans.
Com es relacionen els mitjans de comunicació amb la diversitat cultural.
Nous discursos sobre la diversitat: els marcs comunicatius i l’ús del llenguatge i al terminologia correctes.
Com abordar i donar resposta a un rumor als mitjans. L’Estratègia BCN Antirumors i les seves eines d’acció.

Més informació: http://ow.ly/p1ow308LAfC