Telèfon 080

Menú principal

Anar a altres serveis dels bombers

Altres serveis dels bombers

Anar a les seccions destacades

Seccions destacades

Anar al contingut

Page not found | Bombers

Plans d'Emergència Municipal

La protecció civil és un servei públic i l'Ajuntament té competències plenes en el seu terme municipal. L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus bens en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament.

Per planificar aquesta coordinació s'han establert una sèrie de plans d'emergència municipals que a continuació es relacionen.

Si vol consultar aquests documents, entri aquí.
Si no disposa d'un usuari per accedir, truqui al telèfon 93 291 53 01 de 10 a 12 hores.

Pla de Protecció Civil Municipal

 • Document A: Document bàsic
 • Document B: Manuals d'actuació del Pla
 • Document C: Annexos generals
 • Document D: Programa d'implantació i manteniment
 • Pla d'acció municipal davant situacions d'onades de calor
 • Pla d'acció municipal davant situacions de ventades
 • Pla d'acció municipal davant situacions pel mal estat de la mar

Plans d'Actuació d'Emergència Municipal (PAEM)

PAEM per a accidents greus en empreses amb risc químic

 • Fitxes d'intervenció en empreses SEVESO
 • Cartografia associada
  • Empreses del Port de Barcelona
  • Empreses del Consorci de la Zona Franca
  • Elements vulnerables

PAEM per a accidents en el transport de mercaderies perilloses

 • Cartografia associada, rutes de transport viari
  • Itinerari principal cap al Port i Zona Franca
  • Itinerari principal Nord
  • Itinerari secundari per la Ronda Litoral
  • Cartografia associada, rutes de transport ferroviari
  • Elements vulnerables

PAEM d'insuficiència drenant/Inundacions

 • Cartografia associada
  • Inundabilitat per insuficiència drenant
  • Avingudes del Riu Llobregat
  • Avingudes del Riu Besòs

PAEM d'incendis forestals

 • Cartografia associada
  • Zones d'aplicació del decret 64/1995 de Prevenció d'Incendis Forestals (Urbanitzacions)
  • Zones d'aplicació del decret 123/2005 (Franges)

PAEM per a neu i gel

 • Cartografia associada
  • Plànol Emergència 1 Zona Alta
  • Plànol Emergència 2 Prioritat 1
  • Plànol Emergència 2 Prioritat 2

PAEM per a risc sísmic

 • Escenaris de risc sísmic
 • Informe Executiu
 • Informe Tècnic
 • Annexes

PAEM per a risc de contaminació accidental de les aigües marines

 • Cartografia associada

Plans Específics d'Emergència Municipal (PEEM)

PEEM per a emergències en els túnels viaris

 • Cartografia específica
  • Ronda del Mig, Badal, Mitre, Camèlies i Rovira
  • Ronda Litoral, Pla de Palau, Vila Olímpica, Poblenou
  • Ronda de Dalt, Oreneta, Almansa
  • Vallvidrera

PEEM per a emergències en transport ferroviari

 • Xarxa de túnels ferroviaris de Barcelona
 • Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • ADIF-RENFE

PEEM per a risc sanitari

 • Cartografia específica
  • Hospitals
  • Centres d'Atenció Primària

PEEM per manca de subministrament elèctric

 • Cartografia associada
  • Xarxa d'AT (220 kV a 66 kV) Zona Barcelona
  • Xarxa d'AT Zona Barcelona propietat de FECSA-ENDESA
  • Subestacions i Centres de Repartiment Zona Barcelona

PEEM per manca de subministrament de gas

 • Cartografia associada
  • Xarxa de Distribució de Barcelona

PEEM per manca de comunicacions

 • Cartografia associada