NORMATIVA INSCRIPCIONS CCNAVAS

NORMATIVA DE LES INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

 • L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.
 • Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per al 2019.

 • La inscripció pot fer-se de forma presencial o a través de la pàgina web ccnavas.cat.

 • El pagament del taller online només es pot fer amb targeta.

 • El pagament del taller presencialment es farà per imposició bancària o targeta. No s’accepten diners en efectiu. En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari. El termini per presentar el rebut bancari, des del moment en què es fa la preinscripció a secretaria, és de 48 hores.

 • Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el pagament. Les inscripcions presencials es faran per ordre d’arribada.

 • Les persones en situació d’atur i les persones amb discapacitat superior al 33 % que s’acullin al descompte per a un taller, han de fer la inscripció presencialment, en el període establert per aquests descomptes (del 25 de febrer al 29 de març) i han de portar tota la documentació en el moment de fer la inscripció. A) Aturats: certificat empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o el certificat de vida laboral, tot ha de ser actualitzat. B) Discapacitat: certificat empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i còpia de la targeta de discapacitat. Sense cap documentació no s’aplicarà aquest descompte i si manca alguna documentació, l’han de portar abans del divendres 29 de març. A partir d’aquesta data, no s’accepten més inscripcions amb aquests descomptes. El descompte només és aplicable a un taller al trimestre, sempre que hi hagi places disponibles (no inclou seminaris, itineraris, tallers infantils, tallers familiars ni els intensius de juliol) i no te caràcter retroactiu.

 • El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. Aquest mínim està a disposició de l’usuari/ària.

 • A partir del dilluns, 1 d’abril, no es retornaran els diners de la inscripció als tallers, en tots els casos.

 • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes, el període de devolucions conclourà el divendres 12 d’abril. L’usuari/ària pot canviar d’activitat, sempre que hi hagi plaça disponible, durant la primera setmana, passat aquest període no es podran fer canvis d’activitat ni devolucions.

 • Tots els tallers, excepte els marcats com a nous, porten impartits dos trimestres.

 • Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa. Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes a l’usuari/ària.

 • A cada activitat s’especifica el nombre de sessions.

 • El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especificarà quin és aquest plus econòmic. El preu del material serà abonat el metàl·lic a la recepció del centre, en el moment de la inscripció, es facilitarà un rebut acreditatiu del pagament. Si no s’entrega, és motiu d’expulsió de l’activitat sense reton econòmic de l’import abonat per l’activitat.

 • Hi ha algunes activitats que tenen contraindicacions mèdiques, cal consultar les especificacions a la web.

 • En els tallers i seminaris de cuina cal dur davantal i una carmanyola.

 • En els tallers infantils i familiars, el preu és per infant.

 • En els tallers infantils a partir de gener de 2019 inclouen IVA.

 • El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/àries. Per aquest motiu us demanem que no deixeu al centre cap material de valor, ni econòmic ni personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o dels magatzems en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

   

  NORMATIVA ESPECÍFICA DELS SEMINARIS I ITINERARIS

 • Cal registrar-se com a usuari/ària del Centre. Cal fer reserva prèvia per cadascun dels seminaris i itineraris. La reserva es podrà fer quan no estigui habilitada la inscripció online. La reserva es podrà fer presencialment a la recepció del centre, al telèfon 93 349 35 22 o al correu ccnavas@bcn.cat..

 • La inscripció es podrà fer online als seminaris i itineraris del mes en curs.

 • El pagament es farà un cop el Centre confirmi que es fa l’activitat si s'ha fet reserva prèvia. Si s'ha fet la inscripció telemàtica, el pagament es fa al mateix moment de la inscripció.

 • A partir de 7 dies abans de la data d’inici del seminari, no es retornaran els diners de la inscripció, en tots els casos.

 • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el seminari per no arribar al mínim de places establertes.

 • En els seminaris el preu del material serà abonat el metàl·lic a la recepció del centre, en el moment de la inscripció, es facilitarà un rebut acreditatiu del pagament. Si no s’entrega, és motiu d’expulsió de l’activitat sense reton econòmic de l’import abonat per l’activitat.

 • En els itineraris és imprescindible facilitar un número de telèfon mòbil per a poder posar-se en contacte.

 • En els itineraris el dia de la sortida es pot veure modificat, en funció de la previsió meteorològica.

   

  NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ONLINE

 • Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ccnavas.cat

 • Per a totes les activitats les places són limitades.

 • Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari de l’equipament.

 • Cada persona podrà fer un màxim de quatre inscripcions per sessió.

Compartir