Oficina
UNESCO

Marina Espasa
Silvia Gironès
Esteve Caramés

ciutatliteratura@bcn.cat

Institut de Cultura de Barcelona
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona

Ajuntament de Barcelona