Audiència Pública de nois i noies

Col left

XXIV Audiència Pública als nois i  noies.
Barcelona, ciutat de pau. (Curs 2018-2019)

L’Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual els infants i adolescents de la ciutat entre 11 i 17 anys (escolaritzats a sisè de primària, i a secundària, també d’educació especial) fan propostes a l’equip de govern de la ciutat i als regidors/es de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les Regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació dels nois i  noies en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "Barcelona, ciutat de pau".

El programa desenvoluparà activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit ciutat.

Durant tot el procés el professorat rebrà l’assessorament tècnic necessari. Els nois i les noies participants argumentaran i debatran amb l’objectiu de consensuar les seves propostes i compromisos.

Objectius

  • Comprendre què és la pau.
  • Saber quines són les competències i la resposta, en relació a la promoció de la pau, de la ciutat de Barcelona.
  • Reflexionar sobre la pau i formular propostes d’acció.
  • Reconèixer el rol de ciutadania i les entitats,  i conèixer experiències de suport a la pau al barri i a la ciutat, i d’impuls de l’Aprenentatge Servei.
  • Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’empatia, l’anàlisi documental, la cooperació i les capacitats d’argumentació. 
  • Desenvolupar l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.
  • Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.

Inscripció

Data límit: primera quinzena d’octubre

Es pot fer la inscripció fent arribar sol·licitud per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE) a www.barcelona.cat/consell-innovacio-pedagogica

Per inscriure-s'hi cal:

  • Identificar-se a l'apartat d'usuari amb el codi de centre de 8 dígits assignat pel Departament d'Ensenyament començant per "08...", i posar com a contrasenya el codi postal del centre educatiu;
  • i cercar l'activitat introduint el cicle educatiu corresponent, i al camp "Paraula clau" introduir "Audiència".

Consultes  sobre com fer la inscripció: telèfon 93.402.36.38  i correu electrònic cip.pae@bcn.cat

Sessió Informativa

Sessió informativa al professorat que hi estigui interessat

Data: dijous, 4 d’octubre de 2018
Horari: de 13.00 a 14.30 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Institut d’Educació (plaça d’Espanya, 5)
 

Activitats

Jornada de formació per al professorat participant

Jornada inicial de formació sobre la metodologia del projecte, la temàtica del curs, i les orientacions didàctiques. Es farà lliurament del material didàctic.
Data: 23 d’octubre, de 9 a 13h
Lloc: sala d'actes IMEB
Participants: professorat

Jornada de presentació

Trobada de caràcter lúdic i formatiu, en què es vol que els infants prenguin consciència de la importància del procés de participació en aquesta tasca col·lectiva.
Data: primera quinzena de novembre, de 9h a 12.30h
Lloc: Equipament de la ciutat
Participants: alumnat

Primera trobada intergrups
Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·lela, jocs i debat entre els nois i les noies participants.
Data: desembre
Lloc: Espai Jove La Fontana
Participants: professorat i alumnat

Segona trobada intergrups (districtes)

Jocs i debat entre els nois i les noies dels centres educatius participants del districte
Data: gener
Lloc: districtes
Participants: alumnat

Tercera trobada intergrups

Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·lela, jocs i debat entre els nois i les noies participants.
Data: febrer
Lloc: Espai Jove La Fontana
Participants: professorat i alumnat

Redacció del manifest (districtes)
Data:
febrer
Lloc: districtes
Participants: alumnat

Redacció del manifest (ciutat)
Data:
març
Lloc: Espai Jove La Fontana
Participants: professorat i alumnat

Audiència Pública (districtes)

Els nois i les noies faran el lliurament del manifest a la seva Regidoria de Districte i debatran sobre les seves propostes.
Data: març
Lloc: districtes
Participants: alumnat

Lliurament dels manifestos provisionals

Es farà lliurament dels manifestos provisionals de districtes i de ciutat als responsables de l’àmbit municipal competent en la temàtica. També es farà visita als salons nobles de l’Ajuntament, i petició formal al Registre Municipal de celebració de l’acte d’audiència pública al Saló de Cent presidit per l’alcaldessa.
Data: abril
Lloc: Ajuntament
Participants: alumnat

Audiència Pública (ciutat)

Els nois i les noies faran el lliurament dels manifestos a l’alcaldessa i a la resta de regidors/es municipals. Els infants preguntaran al Consistori per rebre una primera resposta a les seves propostes.
Data: abril
Lloc: Ajuntament
Participants: alumnat

AL LLARG DEL CURS

Treball als centres

L'alumnat es formarà sobre el tema proposat i elaborarà les propostes que inclouran als documents manifests de cada districte i al manifest conjunt. El personal docent participant rebrà l’assessorament tècnic puntual i els materials didàctics necessaris.
Data: octubre-març
Lloc: centres
Participants: alumnat

CIJAP (Comissió de Seguiment)

Integrada per nois i noies representants de tots els districtes, encarregada de dur a terme el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats en els manifestos.
Data: octubre-juny
Lloc: equipament de la ciutat
Participants: alumnat

Formació del professorat amb reconeixement del Consorci d’Educació de Barcelona​

 

Audiències Públiques anteriors

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)

PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)

PDF icon Dossier alumnat 1a part ZOO (8.46 MB)

PDF icon Dossier 1a part amb indicacions didàctiques (11.52 MB)

PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques (12.52 MB)

PDF icon Dossier 2a part ZOO (5.34 MB)

PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Col right
Actualitat: 

250 joves presenten les seves propostes per a una cultura de la pau a l’Audiència Pública.

02/05/2019 - 10:57

Des del mes de setembre i fins el mes d’abril, hi han participat 1...

Avaluació del programa

L'IMEB aposta per la innovació i la millora continua del programa Audiència Pública de Nois i Noies i ha encarregat l'avaluació del mateix  a l'Institut Infància i Adolescència.

Presentació informe d’avaluació del programa “Audiència Pública de Nois i Noies”

Resum executiu

Videos

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

 

Més Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

 

Documents d'interès
Manifestos Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat de Pau
PDF icon Barcelona (69.33 KB)
PDF icon Ciutat Vella (69.66 KB)
PDF icon Eixample (72.71 KB)
PDF icon Gràcia (271.17 KB)
PDF icon Horta Guinardó (74.74 KB)
PDF icon Les Corts (73.24 KB)
PDF icon Nou Barris (396.81 KB)
PDF icon Sant Andreu (303.6 KB)
PDF icon Sant Martí (454.73 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (71.89 KB)

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)

PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)

PDF icon Dossier alumnat 1a part ZOO (8.46 MB)

PDF icon Dossier 1a part amb indicacions didàctiques (11.52 MB)

PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques (12.52 MB)

PDF icon Dossier 2a part ZOO (5.34 MB)

PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Compartiu aquest contingut