Audiència Pública de nois i noies

Col left

XXII Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat Refugi

>> Vídeo resum: Audiència Pública als nois i noies de Barcelona 2016-2017 sobre el pla "Barcelona Ciutat Refugi"

>> Video Comissió d'Infants de l'Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual, l’alumnat de 6è de primària, secundària i educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.

Aquesta activitat potencia la participació dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2016-2017 el tema que es tractarà a la XXII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona serà sobre "Barcelona Ciutat Refugi", tema que es treballarà paral·lelament a nivell de districte.

Objectius

 • Comprendre què és una persona refugiada i conèixer els seus drets.
 • Conèixer les competències i la resposta de diferents administracions en matèria d'acollida i de Barcelona Ciutat Refugi.
 • Reflexionar sobre els reptes de l'acollida de persones nouvingudes.
 • Reconèixer el rol de la ciutadania i conèixer experiències de suport a persones refugiades.
 • Elaborar propostes de millora de l'acollida de les persones refugiades per mitjà de les capacitats d’argumentació.
 • Reforçar valors com l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.
 • Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.

 

Activitats

Durant tot el procés, el professorat comptarà amb l’assessorament tècnic necessari. Per la seva banda, els nois i noies participants debatran les idees i propostes aportades per ells mateixos, amb vista a elaborar un manifest final consensuat.

 • Sessió formativa al professorat. Accedir
 • Jornada de presentació a tot l'alumnat participant. Veure notícia
 • Treball als centres. El personal docent participant comptarà amb l’assessorament tècnic puntual i els materials didàctics necessaris.
 • Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i noies dels diferents centres participants aportaran les conclusions del seu grup i acordaran un únic document que es convertirà en el manifest que presentaran a l’alcaldessa en l’audiència pública.
 • Xarxes virtuals. Flickr, Wikispaces i Twitter
 • Jornada de redacció del manifest.
 • Lliurament del manifest provisional i petició de l’audiència pública al registre municipal.
 • Celebració de l’audiència pública. Dins l’últim trimestre del curs escolar, se celebrarà l’audiència pública on els nois i noies lliuraran el manifest final a l’alcaldessa.
 • Valoració de l’activitat i seguiment dels acords presos pel Consistori.
 • Comissió de Seguiment integrada pels nois i noies, elegits entre tots els participants, encarregada de realitzar el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats en el manifest.
Audiències Públiques anteriors
Col right

Compartiu aquest contingut