Jornada d'intercanvi amb el Conservatori de Lleida

04/02/2019 - 15:16h

Els conjunts de vent i corda van d'intercanvi

Cambra i piano al cicle 50' Joves

19/02/2019 - 19:40h

Dilluns 25 febrer 20,15 h

Per Europa i Sudamèrica al cicle Divendres Cambra

17/02/2019 - 21:11h

Divendres 22 febrer 20 h

Al voltant de Brahms al cicle Dijous Concert

21/02/2019 - 21:20h

Música del romanticisme

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

GRAU PROFESSIONAL

Els estudis de grau professional són ensenyaments reglats adreçats a alumnat que vulgui obtenir una titulació professional de música.

Pla d’estudis | Proves d’accés

BRUC OBERT

L'oferta de cursos oberts és anual i s'adreça a persones majors de 18 anys. La preinscripció es fa el setembre, les classes comencen l'octubre i acaben el juny/juliol.

Oferta de cursos | Cursets i tallers

Agenda