You are here

Preinscripció al centre

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de la persona que es presenta. Aquesta prova està regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Es convoca cada any.
  • La inscripció a la prova es fa durant els mesos de març/abril (publicació de dates cada any).
  • Hi ha dues convocatòries: maig/juny i setembre (al setembre es convoca només per a les especialitats per les quals hi ha places vacants).
  • El/la candidat/a pot presentar-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.
  • Preguntes freqüents: clic aquí
  • Web del Departament d'Ensenyament: clic aquí

Orientacions per a les proves d'accés- CURS 2022/2023 

1. Les orientacions per a la prova d'accés a PRIMER CURS  són les que el Departament d'Ensenyament publica cada any al seu WEB

  • Orientacions per a la prova específica d’accés als ensenyaments de grau professional de música 2022/2023. Primer curs 
  • Orientacions relatives a la lectura a primera vista 2022/2023- Especialitat piano. Primer curs 
  • Criteris d’avaluació de l’apartat de cançó 2022/2023  
  • Model de prova d'accés a 1er curs 2022/2023: Llenguatge musical, audició i cant coral

A la biblioteca podreu obtenir les cançons que cal preparar per a la prova d’accés a PRIMER CURS (consulteu l'horari d'atenció). 

2. Les orientacions per a la prova d'accés als cursos DE SEGON A SISÈ són específiques per a cada especialitat i curs.

Abans de realitzar la inscripció a la prova d'accés consulteu el document d'orientacions per a cada curs i especialitat.   

ORIENTACIONS GENERALS PER A LES PROVES D'ACCÉS 2022/2023-  2n a 6è

Primer exercici: LLENGUATGE MUSICAL

2n curs

3r curs

4rt curs

5è curs

6è curs

Segon exercici: INSTRUMENT

Repertori de 2n a 6è curs

 

ACORDIÓ
ARPA
CANT
CLARINET
CLAVICÈMBAL
CONTRABAIX
FAGOT
FLABIOL I TAMBORÍ
FLAUTA DE BEC
FLAUTA TRAVESSERA
GUITARRA
OBOÈ
ORGUE
PERCUSSIÓ
PIANO
SAXÒFON
TENORA
TIBLE
TROMBÓ
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍ
VIOLONCEL

 

A la biblioteca (consultar l'horari d'atenció) podreu  demanar en prèstec les partitures que es necessitin, excepte durant els mesos d'abril i maig