You are here

Preinscripció al centre

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de la persona que es presenta. Aquesta prova està regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Es convoca cada any.
  • La inscripció a la prova es fa durant els mesos de març/abril (publicació de dates cada any).
  • Hi ha dues convocatòries: maig/juny i setembre (al setembre es convoca només per a les especialitats per les quals hi ha places vacants).
  • El/la candidat/a pot presentar-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.
  • Preguntes freqüents: clic aquí
  • Web del Departament d'Ensenyament: clic aquí

Orientacions per a les proves d'accés- CURS 2023/2024 

1. Les orientacions per a la prova d'accés a PRIMER CURS  són les que el Departament d'Ensenyament publica cada any al seu WEB

A la biblioteca podreu obtenir les cançons que cal preparar per a la prova d’accés a PRIMER CURS, de l'obra de J. Maideu : Crestomatia de cançons tradicionals catalanes (consulteu l'horari d'atenció). 

 

2. Les orientacions per a la prova d'accés als cursos DE SEGON A SISÈ són específiques per a cada especialitat i curs.

Abans de realitzar la inscripció a la prova d'accés consulteu el document d'orientacions per a cada curs i especialitat.   

ORIENTACIONS GENERALS PER A LES PROVES D'ACCÉS   

CURS 2023/2024-  2n a 6è

Primer exercici: LLENGUATGE MUSICAL

2n curs

3r curs

4rt curs

5è curs

6è curs

Segon exercici: INSTRUMENT

Repertori de 2n a 6è curs

 

ACORDIÓ
ARPA
CANT
CLARINET
CLAVICÈMBAL
CONTRABAIX
FAGOT
FLABIOL I TAMBORÍ
FLAUTA DE BEC
FLAUTA TRAVESSERA
GUITARRA
OBOÈ
ORGUE
PERCUSSIÓ
PIANO
SAXÒFON
TENORA
TIBLE
TROMBÓ
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍ
VIOLONCEL

 

A la biblioteca (consultar l'horari d'atenció) podeu  demanar en préstec les partitures dels diferents instruments que necessiteu, excepte durant els mesos d'abril i maig