Competències

  • Garantir els drets culturals mitjançant l’accés igualitari als recursos, fomentant la participació, la creació i la gestió amb perspectiva comunitària i intercultural.
  • Visibilitzar la diversitat cultural i religiosa com a elements vinculats a la història i a la identitat sociocultural de la ciutat.
  • Desenvolupar les competències municipals en l’àmbit educatiu, connectant-lo amb dinàmiques de justícia social i d’enfortiment individual i col•lectiu.
  • Interconnectar les polítiques de cultura, d’educació i de ciència per tal de multiplicar-ne les potencialitats de transformació social.
  • Fomentar la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d’execució i d’avaluació de les polítiques públiques.
  • Investigar i innovar en la creació de mecanismes de participació ciutadana que facin efectiva la construcció col•lectiva de la ciutat.
  • Col•laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers col•lectius.

Àmbits temàtics

L’Institut de Cultura és l’entitat municipal que gestiona la política cultural de la ciutat de Barcelona. La seva activitat principal se centra en la gestió del patrimoni municipal, la promoció de la cultura als barris, el suport a la iniciativa ciutadana i l’impuls de les activitats de sectors culturals i participa en la gestió dels gran equipaments culturals de la ciutat.

El reconeixement de la diversitat, la igualtat de drets i l’equitat i la interacció positiva són eixos necessaris per construir i cohesionar col•lectivament una ciutat formada per veïns i veïnes d’orígens i contextos culturals diversos.

L’enfortiment democràtic es basa en el treball en comú amb una gran diversitat d’agents: veïnes i veïns que s’impliquen, professionals i serveis, equipaments de proximitat i qualsevol altre actor o recurs, social o institucional, que pugui esdevenir un actiu comunitari del territori.

La capacitat transformadora de la ciència al servei de les persones requereix la participació ciutadana en el plantejament, els processos i els resultats de la recerca científica amb criteris com l’ètica, la transparència, la igualtat o l’accés obert al coneixement.

La memòria, com a patrimoni nascut de tradicions culturals diverses i de lluites polítiques i socials basades en els valors de la democràcia i la igualtat, és un dret civil que cal garantir a la ciutadania a través de la preservació, l’accés, l’ús i la transmissió.

Polítiques i actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l’acció educativa a la ciutat, adequant-la a les necessitats, corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials i reforçant la xarxa pública.

La construcció d’una ciutat més democràtica requereix investigar, dissenyar, desenvolupar i estandarditzar nous models de participació i entorns digitals per a la coordinació col•laborativa i la democràcia participativa.

Una democràcia millor és una democràcia accessible per a tots i totes. La creació, consolidació i ús compartit dels òrgans, processos participatius, iniciatives i consultes ciutadanes fa possible la incidència efectiva de la ciutadania en l’agenda política de la ciutat.

Construcció del nou Centre de Cultura i Educació de Barcelona a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili