Coneix les religions

Coneix les religions

Aquesta pàgina web pretén acostar a l’alumnat d’ESO a la realitat de la diversitat religiosa del seu entorn. La proposta té per objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la importància del dret a la llibertat de consciència i religió i emmarcar la seva aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena de conviccions.

Per saber-ne més…

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, indi- vidualment o col·lectivament…

Dret a la llibertat religiosa
Oficina d'afers religiosos

L’OAR és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana.

L’Oficina d’Afers Religiosos

Des de l'Oficina d'Afers Religiosos agraïm el suport de totes les persones i entitats que han col·laborat en l'edició d'aquesta pàgina web, especialment a les comunitats religioses que han revisat els textos. També als nois i noies que que s'han presentat a davant de la càmera…

Agraïments