Escoles municipals de música

Col left

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un equipament propi. Tenen com a finalitat principal la de promoure l’afició a la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és unicament formativa, sinó també social i cultural, i en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

OFERTA EDUCATIVA
Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults per tal de facilitar la pràctica i la formació musical amateur de qualitat, i també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a seguir estudis professionalitzadors.
Cada programa determinarà el nombre de places en relació amb:

  • Les agrupacions que tindrà l’escola: banda, brass, orquestra de corda, grups de cambra, orquestra simfònica, grup de percussió, combos de música moderna i jazz, ensembles, agrupacions corals, entre altres possibles.
  • Les edats dels alumnes o especificitats del conjunt.
Col right

Compartiu aquest contingut