You are here

Els estudis de grau professional són ensenyaments reglats adreçats a alumnat que, per les seves especials aptituds i voluntat, vulguin obtenir el Títol Professional de Música o bé aprofundir en la seva formació. S'estructuren en sis cursos de durada anual.

>> Pla d'estudis
>> Proves d'accés
>> Guia de l'Estudiant
>> Preguntes freqüents

 

Per accedir-hi cal superar la prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que:

  • Es convoca cada any.
  • La inscripció a la prova es fa durant els mesos de febrer/març (publicació de dates cada any).
  • Té dues convocatòries: maig/juny i setembre (setembre és convoca quan queden places vacants).
  • Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.

On estudiar si no es té cap coneixement bàsic?