El Conservatori municipal de música de Barcelona és un centre públic d’ensenyaments musicals, emblemàtic i referent musical a la ciutat. Situat al carrer Bruc 110, el seu titular és l’Ajuntament de Barcelona. L’avalen mes de 125 anys d’història i 90 anys  com  a centre d’ensenyament musical.

En la seva missió es destaca el compromís per facilitar, per mitjà de la seva oferta educativa, cultural i de serveis, una relació natural i participativa de la ciutadania amb la música.

L’oferta educativa, d’activitats i serveis s’estructura i gestiona a partir de dues àrees:

On som

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Bruc 110-112
08009 Barcelona
Tel. 93 458 43 02
 

Documents d'interès