You are here

Bruc Obert és el programa d’activitats musicals obertes a la ciutat, que, per voluntat de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, iniciarà la seva activitat a partir de setembre de 2018.

El propòsit d’aquesta iniciativa és acollir ciutadans que vulguin tenir i mantenir, com a amateurs, contacte amb la divulgació i la pràctica musical.

Aquest propòsit es concretarà en les activitats següents:

>> Cursos oberts (per a majors de 18 anys)

>> Cursets, Tallers i Master class

I amb acords de col·laboració i coproducció amb iniciatives sense ànim de lucre que promoguin projectes socials, de construcció de comunitat i d’arrelament al territori per esdevenir un viver d’iniciatives de creació musical.

HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres, de 9.00 a 11.00 h.