You are here

BRUC OBERT és el programa d’activitats musicals obertes a la ciutat que, per voluntat de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, va iniciar la seva activitat l'any 2018. 

El propòsit d’aquesta iniciativa és acollir a persones, majors d'edat, que vulguin tenir i mantenir, com a amateurs, contacte amb la divulgació i la pràctica musical.

Aquest propòsit es concreta en les activitats següents:

>> Cursos Oberts

>> Cursets i Tallers

I amb acords de col·laboració i coproducció amb iniciatives sense ànim de lucre que promoguin projectes socials, de construcció de comunitat i d’arrelament al territori.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, d'11.30 a 13.00 h. 

Contacte: brucobert@cmmb.cat.