You are here

Albert Llanas 
Director
93 458 43 03 / 02 (extensió 5106)
direccio@cmmb.cat

Judit Bofarull 
Secretària acadèmica
93 458 43 03 / 02 (extensió 5107)
secretariaacademica@cmmb.cat

Sílvia Llanas 
Cap d'estudis
93 458 43 03 / 02 (extensió 5108)
capdestudis@cmmb.cat

Lleonard Castelló 
Coordinador pedagògic
93 458 43 03 / 02 (extensió 5109)
coordinaciopedagogica@cmmb.cat

Cristina Morales 
Adjunta al equipo directivo
93 458 43 03 / 02 (extensión 5104)
adjuntequipdirectiu@cmmb.cat

Carles-Josep Comalada 
Cap del departament de Cant
Director de cor
ccomaladap@bcn.cat

Eulàlia Ara 
Professora de cant
earad@bcn.cat

Michela Franco 
Professora d'idiomes aplicats al cant
mifranco@bcn.cat

Eugènia Gassull 
Professora repertorista del dept. de cant
mgassullb@bcn.cat
www.eugeniagassull.com

Salvador Parrón 
Professor de cant
sparronc@bcn.cat

Alix Ricard 
Professora d'educació corporal i de francès aplicat al cant
aricard@bcn.cat

David Olmedo 
Cap del dpt. de corda
Professor de violí
dolmedog@bcn.cat

Roger Azcona 
Professor de contrabaix
razconas@bcn.cat

Judit Bofarull 
Professora de violí
jbofarullf@bcn.cat

Miguel Ángel Dionis 
Professor repertorista del dept. de corda
mdionisg@bcn.cat
www.miguelangeldionis.com

Erika Gallova 
Professora de violí
egallovak@bcn.cat

Àlex García 
Professor de violí
agarciaar@bcn.cat

Marta García 
Professora de violí
mgarciadie@bcn.cat

Francesc Guarné 
Professor de viola
fguarnet@bcn.cat

Lito Iglesias 
Professor de violoncel
miglesiasn@bcn.cat

Sònia Medina 
Professora de viola
smedinap@bcn.cat

Eulàlia Nosàs 
Professora de violoncel
enosasc@bcn.cat

Alberto Reguera 
Professor de violí
areguerag@bcn.cat

Laura Sanz 
Professora de música de cambra
lsanzg@bcn.cat

Carme Vilà 
Professora repertorista del dept. de corda
mvilas@bcn.cat

Maria Nacy 
Cap del Departament de Polifònics
Professora d'orgue
mnacym@bcn.cat

Dioni Chico 
Professora d'acordió
dchicov@bcn.cat

Marta Jarne 
Professora d'arpa
mjarnes@bcn.cat

Eduard Martínez 
Professor de clave
emartinezb@bcn.cat

Daniel Nogués 
Professor de guitarra
dnogues@bcn.cat

Elisabet Roma
Professora de guitarra

Xavier Armenter 
Professor del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
jarmenterr@bcn.cat

Raül Benavides 
Professor del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
rbenavides@bcn.cat

Joan Elias 
Professor del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
jeliasm@bcn.cat

Gregori Ferrer 
Professor del dpt. de llenguatge musical i matèries teòriques
gferrero@bcn.cat

Albert Llanas 
Professor del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
93 458 43 03 / 02 (extensió 0206)
allanasr@bcn.cat
perso.ya.com/albertllanas/principal.html

Sílvia Llanas 
Professora del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
93 458 43 03 / 02 (extensió 0207)
sllanasr@bcn.cat

Gerard López 
Professor del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques

Montserrat Lladó 
Professora del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques

Vicens Martí 
Professor del dpt. de llenguatge musical i matèries teòriques

Josefina Rius 
Cap del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
Professora del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
jriusa@bcn.cat
www.rius-julia.cat

Ester Vela 
Professora del dept. de llenguatge musical i matèries teòriques
evelal@bcn.cat

Cristina Morales 
Cap del dpt. de piano
Professora de piano
cmoralesa@bcn.cat

Montserrat Cabero 
Professora de piano
mcaberopueyo@bcn.cat

Marta Farrés 
Professora de piano
mfarresf@bcn.cat

Mercè Molero 
Professora de piano
mmolerop@bcn.cat

Albada Olaya 
Professora de piano
aolayat@bcn.cat

Montserrat Padrós 
Professora de piano
mpadrost@bcn.cat

Mireia Planas 
Professora de piano
mplanasp@bcn.cat

Mireia Torras 
Professora de piano
mtorrasf@bcn.cat

Ester Vela 
Professora de piano
evelal@bcn.cat

Laura Vilalta 
Professora de pìano
lvilaltac@bcn.cat

Jordi Vilaprinyó 
Professor de piano
jvilaprinyo@bcn.cat
www.vilaprinyo.com

Lali Vivas 
Professora de piano
evivasl@bcn.cat

Miquel Badia 
Cap del dept. de vent i percussió
Professor de trombó i tuba
mbadias@bcn.cat

Josep M. Almirón 
Professor repertorista de vent i percussió
jalmirong@bcn.cat

Víctor Béjar 
Professor de saxòfon
vbejara@bcn.cat

Francesc Benítez 
Professor de tible
fbenitezc@bcn.cat

Miquel Bofill 
Catedràtic de saxòfon
mbofills@bcn.cat

Pau Casan 
Professor repertorista del dept. de vent i percussió

Lleonard Castelló 
Professor de fagot
lcastellom@bcn.cat

Alfons Carbonell 
Professor de clarinet
jcarbonellb@bcn.cat

Rubén Chordà 
Professor de trompa
rchordae@bcn.cat

Jordi Farran 
Professor repertorista del dept. de vent i percussió

Jordi Figaró 
Professor de tenora i flabiol
jfigarov@bcn.cat

Yolanda Gonzalez 
Professora de clarinet
ygonzalezb@bcn.cat

Joan Izquierdo 
Professor de flauta de bec
jizquierdol@bcn.cat
www.joanizquierdo.com

Josep Julià 
Professor d'oboè
jjuliap@bcn.cat
www.rius-julia.cat

Gabriel Mateu
Professor de trombó
gmateuc@bcn.cat

Santi Molas 
Professor de percussió
smolasa@bcn.cat
www.harmoniamusica.com/santi.htm

Eduard Sánchez 
Professor de flauta travessera
esanchezm@bcn.cat

Dolors Serra 
Professora de flauta travessera
mserrad@bcn.cat

Joan Francesc Vidal 
Professor de trompeta
jvidalc@bcn.cat

Carla Tenedor
Secretaria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5105)
carlatenedor@cmmb.cat

Mercè Illa 
Secretaria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5115)
merceilla@cmmb.cat

Marga Padilla 
Secretaria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5104)
margapadilla@cmmb.cat

Mercè Peralta 
Secretaria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5111)
merceperalta@cmmb.cat

Juan Carlos Cornejo 
Consergeria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5101)
recepcio@cmmb.cat

Núria Farré
Consergeria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5101)
recepcio@cmmb.cat

Jordi Ibáñez 
Consergeria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5101)
recepcio@cmmb.cat

Isaac Puig 
Consergeria
93 458 43 03 / 02 (extensió 5101)
recepcio@cmmb.cat

Esther Vilar
Biblioteca
93 458 43 03 / 02 (extensió 5113)
biblioteca@cmmb.cat