You are here

Us oferim una sèrie de tràmits que podeu sol·licitar de forma telemàtica: 

Podeu consultar a la Secretaria del centre, qualsevol altre tràmit relacionat amb els vostres estudis en el seu horari d'atenció:

  • Matins: Dilluns i Dimecres de 9 a 11:30 hores
  • Tardas: Dimarts i Dijous de 16 a 19 hores 

Horariu d'estiu: del 25 de juny al 15 de juliol i del 2 al 18 de setembre 

  • Matins de 9 a 14 hores 

Per correu electrònic a: conservatori@cmmb.cat