You are here

El propòsit d’aquests cursos és facilitar una relació de les persones amb la música natural i participativa.

Adreçats a persones sense coneixements musicals previs, o amb pocs anys de pràctica musical. L’únic requisit és ser major d’edat.

Amb el convenciment de que la pràctica musical és inherent a l’ésser humà, el Conservatori proposa aquests cursos per a que tothom, des de les seves capacitats i experiències prèvies, s’hi pugui sentir acollit.

 

Preinscripcions Cursos Oberts 2019-20:

El calendari previst pel curs 2019-20 és el següent:

  • Preinscripcions del 3 al 12 de setembre de 2019
    (a través de la pàgina web del Conservatori).
  • Publicació d'admesos a partir del 21 de setembre de 2019
  • Pagament de matrícules del 21 al 26 de setembre de 2019
  • Inici de les classes a partir del 7 d'octubre de 2019

Informació i modificació de dades personals: podeu enviar un correu electrònic a brucobert@cmmb.cat

 

Cursos Oberts 2018/19:

Aquests cursos pretenen introduir l'alumnat en els fonaments del llenguatge musical tot recorreguent un camí des dels aspectes més bàsics com la lectura i l'escriptura, fins a altres més complexos com l'harmonia, la composició o la informàtica musical. Mitjançant una metodologia activa i amena que potencia la interacció entre els membres del grup, l'alumnat de seguida donaran un sentit pràctic i convertiran en música els conceptes teòrics treballats a l'aula.

Aquest cursos donen l'oportunitat als alumnes, per una banda, de conèixer les fonts d’inspiració de les músiques, els seus fonaments estètics, les circumstàncies que van envoltar la seva gènesi, les intencions expressives del compositor, les relacións amb el seu entorn social, cultural i artístic, etc. Per altra banda promouen el diàleg a l’entorn d’elles en un ambient igualitari on es parla de música, s’intercanvien opinions i es comparteixen vivències amb l’objectiu últim de fruir de la música d’una manera més intensa i fonamentada.

Aquests cursos tenen com a objectiu que l'alumnat aprengui la tècnica bàsica de l'instrument i la seva aplicació a la interpretació de peces senzilles juntament amb la resta d'alumnat del grup. Compartir les experiències, les dificultats i els progressos, l'observació atenta d'un mateix i dels altres són els motors que dinamitzen la metodologia a l'aula. El nivell del curs és bàsic en un sentit prou ampli que permeti la interacció entre l'alumnat aportant cadascun d'ells el que les seves capacitats li permetin.
En la mesura que sigui possible, es procurarà que l'alumnat de cada grup tinguin el nivell més homogeni possible i s'adeqüin a les disponibilitats horàries.

La pràctica musical de conjunt, tant cantant com tocant un instrument, és un dels aspectes en que es manifesta amb més força la idea d'experimentar i compartir que anima els Cursos Oberts. 

A tal efecte el Conservatori incentiva la formació de grups musicals de diversa orientació (moderna i flamenco), la integració en la coral "Canta Conservatori" i la participació, si és possible, en els conjunts instrumentals i corals del Grau professional.

 

Tràmits i documentació