La veu com a forma de comunicació, expressió i coneixement personal. Com a manifestació artística i, per què no? D’aproximació, d’alegria, de seducció, d’expressió d’emocions. Com a instrument que tot ésser humà té i ha de poder-ne gaudir i utilitzar correctament.

Treballarem i coneixerem l'aparell fonador, escalfarem la veu i posarem en pràctica el poder de la paraula, del so en moviment; aprofundirem en la investigació del so i les seves múltiples formes d’utilitzar la veu.  Improvisació lliure i/o a partir de patrons harmònics i creació a l’instant. Patrons rítmics, afinació i emissió a partir de l’escolta i el moviment expressat amb el nostre cos i amb la nostra veu.

ADREÇAT A

Obert a tothom. No calen coneixements musicals previs.

PREU

306 euros.

HORARIS

Grups: Divendres d'11 a 12 h.

Duració: 30 hores (octubre 2023 – juny 2024).

MÍNIM D'ALUMNES

6 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas que no s'arribi al mínim).

REQUISITS

Sense coneixements previs o molt bàsics.

Una vegada preinscrit/a i durant el procés de configuració de grups, si necessitem més informació el/la contactarem per concertar entrevista amb el/la professor/a.

PROFESSORAT

Mariona Sagarra

Vull saber més sobre les Preinscripcions als Cursos Oberts