You are here

A partir del 7 d'octubre totes les preinscripcions seran per defecte en "Llista d'Espera" davant possibles vacants o creació de nous grups.

Es poden fer a través de l'enllaç següent:

Mòdul de preinscripcions Cursos Oberts 2020-21.

 

Aquí podeu consultar l'oferta dels Cursos Oberts 2020-21.

Calendari dels Cursos Oberts 2020-21

Preinscripcions: del 28 de setembre al 6 d’octubre.
Audicions o entrevistes als preinscrits (si s’escau): del 7 al 13 d’octubre.
Publicació de les persones admeses: el 16 d’octubre.
Període de pagament de les persones admeses als cursos: del 16 al 25 d’octubre (el resguard de pagament el podran generar al mòdul de Preinscripcions, secció "Gestió de Preinscripcions", una vegada hagi estat admès/a).
Inici de les classes: a partir del dilluns 2 de novembre.

 

La formalització de l’inscripció (pagament) comporta l’acceptació expressa de que els Cursos Oberts del programa BRUC OBERT es puguin realitzar de forma presencial, mixta o telemàtica quan així s’acordi per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, com a titular del Conservatori Municipal de Música de Barcelona,  per a evitar contagis per la Covid-19, d’acord amb el pla d’organització del centre pel curs 2020-2021.