You are here

El Calendari general d'inscripcions i d'inici dels Cursos Oberts 2021/22 és el següent:

Termini de Preinscripcions als Cursos Oberts 2021/22: del 3 al 9 de setembre, ambdós inclosos. A partir del 10 de setembre es poden fer les preinscripcions en llista de espera. Aquest és l'enllaç al mòdul de preinscripcions per a tots els cursos.

Període de configuració de grups i entrevistes/audicions (Només si s'escau. En aquest cas rebreu convocatòria via correu electrònic o telefònica): del 10 al 14 de setembre.

Publicació d'admesos/es: 17 de setembre  (excepte Curs Obert Iniciació al Piano*).

Termini de pagament: del 17 de setembre al 22 de setembre, ambdós inclosos  (excepte Curs Obert Iniciació al Piano* i Música i Literatura: Les flors).

Inici de les classes dels Cursos Oberts 2021/22: 4 d'octubre.

 

A aquesta regla general hi ha només dues excepcions:

*Cas especial del Curs Obert Iniciació al Piano:

Termini de Preinscripcions al Curs Iniciació al Piano: del 3 al 9 de setembre, ambdós inclosos.

Publicació d'admesos/es només del Curs Obert Iniciació al Piano: 22 de setembre.

Termini de pagament d'admesos/es només del Curs Obert Iniciació al Piano: del 22 de setembre al 27 de setembre, ambdós inclosos.

Inici de les classes del Curs Obert Iniciació al Piano: 4 d'octubre de 2021

 

I el Curs Obert Música i Literatura: Les flors que disposa d'un termini més ampli de preinscripció i pagament:

 

Termini de Preinscripcions al Curs Música i Literatura: Les flors: del 3 de setembre al 21 d'octubre, ambdós inclosos.

Publicació d'admesos/es només del Curs Música i Literatura: Les flors: a partir del 17 de setembre.

Termini de pagament d'admesos/es només del Curs Música i Literatura: Les flors: del 17 de setembre al 28 d'octubre, ambdós inclosos.

Inici de les classes del Curs Música i Literatura: Les flors: 4 de novembre de 2021.

 

El pagament del curs comporta l’acceptació expressa de que els Cursos Oberts del programa BRUC OBERT es puguin realitzar de forma presencial, mixta o telemàtica quan així ho acordi l’Institut Municipal d’Educació (titular del Conservatori Municipal de Música de Barcelona) per qüestions relacionades amb la situació sanitària.

En aquest enllaç podeu consultar la oferta de Cursos Oberts 2021/22.