You are here

Altres informacions d'interés

Un cop superades les proves d’accés al Conservatori, els alumnes tindran prioritat de matriculació als següents IES amb horari adaptat:
           
IES Jaume Balmes
IES Serrat i Bonastre

Els alumnes matriculats en aquest IES tindran dret a un horari adaptat al Conservatori i a les següents convalidacions:

ESO

  • Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).
  • Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
  • Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

BATXILLERAT

  • Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).
  • Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos.

Per a més informació al respecte, feu click aquí

Per demanar cita prèvia, escriure un correu electrònic a: conservatori@cmmb.cat Horari d'atenció telefònica: 9:00 a 14: hores Telèfon de contacte: 93. 458. 43.02