You are here

L'Escola Municipal de Música de Barcelona va ser creada el dimarts 2 de març de l'any 1886 per l'Ajuntament de Barcelona. Una iniciativa que es va impulsar per organitzar la formació musical pública a la ciutat de manera estructurada i rigorosa, en clara sintonia amb la tendència evolutiva que s'estava implantant a diferents ciutats d'Europa. El 2 de març de 1886, el Consistori va crear la Banda-Orquestra Municipal de Música de Barcelona que tindria en l'alumnat d'aquesta primera escola municipal de música de la ciutat possibles candidats per anarincorporant de manera progressiva.

L'Ajuntament de Barcelona va nomenar director a Josep Rodoreda per considerar-lo un dels valors més sòlids per posar en marxa la tasca d'organització i estructuració del centre i de l'educació musical pública a la ciutat. L'Escola es va ubicar inicialment al carrer Lledó i, 10 anys més tard i davant la necessitat de disposar de més espai, es va traslladar a un edifici més gran situat al Parc de la Ciutadella i, més concretament, al Castell dels Tres Dragons(nom popular de l'edifici modernista que durant l'Exposició Universal de 1888 va ser cafè-restaurant). Després de la direcció de Josep Rodoreda, va ser director el mestre Antoni Nicolau qui va desenvolupar la seva tasca durant 34 anys i, entre altres coses, va iniciar la renovació de la pedagogia musical i l'organització professionalitzada en la gestió del centre.

El 10 de juny l'any 1928, l'escola es va establir de manera definitiva a l'actual seu del carrer Bruc, 110-112/carrer València (edifici obra de l'arquitecte municipal Antoni de Falguera). L'any 1944, mitjançant un decret del govern central, aquesta escola municipal de música de Barcelona es va reconvertir en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona,segons va informar el "Boletín Oficial del Estado" en data 18 de febrer d'aquell any.

Fins al curs escolar 2000-01, aquest centre va ser l'únic centre públic de Catalunya que impartia ensenyaments musicals de grau superior. A partir d'aquell curs, el Conservatori va deixar d'impartir estudis de grau superior, per oferir cursos només fins a grau professional. El 15 de setembre de 2004, es va canviar el nom de manera definitiva i des d'aquell any és el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

A partir de l’any 2008, el centre inicia un procés d’obertura institucional i de “restitució” de la música a la ciutadania, amb una decidida ampliació,  paral·lelament als estudis de grau professional, de l’oferta educativa, cultural i de serveis, que es concreta en activitats com ara l’inici dels cicle de concerts “Dijous Concert”, els primers “Cursos Oberts”, la creació del projecte radioconservatori.cat, i la participació activa de l’alumnat de grau professional en activitats del districte i de la ciutat de Barcelona.

Aquestes iniciatives s’han vist acompanyades per una inversió en millores estructurals de l’edifici, com ara la remodelació integral de l’Auditori Eduard Toldrà.

D’altra banda, el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) aprova l’any 2018 els nous principis generals reguladors de l’organització i funcionament del Conservatori Municipal de Música de Barcelona: Ensenyaments de grau professional de música i programa d’activitats musicals obertes que substitueixen els de l’any 2008. La Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en data 11 d’abril de 2018, va publicar aquest ACORD.