Aquest curs proposa la iniciació a la flauta de bec a partir d’una metodologia basada en el treball en grup, que potencia la participació constant i activa de l’alumnat. 

Aquest, des del primer moment, tindrà l'oportunitat de tocar en conjunt, desenvolupar la resposta als estímuls musicals dels companys i de les companyes i compartir l’experiència d’endinsar-se en l’aprenentatge de la tècnica d’aquest instrument. 

El nivell del curs és bàsic en un sentit prou ampli que permeti la interacció entre l’alumnat. 

ADREÇAT A

Obert a tothom. No calen coneixements musicals previs.

PREU

456 euros.

HORARIS

Grups: Dimarts matí.

L'horari de cada grup-classe es concertarà amb el/la professor/a d'acord amb la disponibilitat horària expressada pels candidats i les candidates durant el procés de preinscripció i mirant de reunir, sempre que sigui possible, alumnat de nivell similar.

Duració: 30 hores (octubre 2023 – juny 2024).

MÍNIM D'ALUMNES

4 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas que no s'arribi al mínim).

REQUISITS

Sense coneixements previs o molt bàsics.

Una vegada preinscrit/a i durant el procés de configuració de grups, si ens cal més informació el/la contactarem per concertar entrevista amb el/la professor/a.

L'alumnat ha de portar el seu propi instrument.

PROFESSORAT

Lluís Casso

Vull saber més sobre les Preinscripcions als Cursos Oberts