Entendre els orígens i les causes últimes d'una música en permet un gaudi major i més profund. Aproximar-se a les seves fonts d'inspiració i a les circumstàncies i els motius íntims de la seva  composició; situar-la en el seu context social i cultural; ubicar-la en el conjunt del discurs històric, tant estètic com estilístic; conèixer-ne els recursos harmònics, melòdics i rítmics que la caracteritzen i defineixen i donar-los el just valor en funció de l'entorn i l'època en que van ser gestades i, finalment, saber-ne fer una justa apreciació de la seva intencionalitat expressiva són les eines que aquest curs posa a disposició d'aquells melòmans que vulguin fruir més intensament de la música que escolten.

ADREÇAT A
Estudiants i afeccionats que desitgin explorar les múltiples vies de connexió de la música amb fenòmes de naturalesa social, filosòfica, estètica, religiosa, etc.

PREU: 168 euros

HORARIS I DATES
Grup Dimecres de 12 a 13 h

Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES
11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim)

PROFESSORAT

Eduard Comalada

Vull saber més sobre les preinscripcions a aquest o qualsevol altre Curs Obert