Entendre els orígens i les causes últimes d'una música ens permet un gaudi major i més profund. Aproximar-se a les seves fonts d'inspiració, a les circumstàncies i als motius íntims de la seva composició, situar-la en el seu context social i cultural, ubicar-la en el conjunt del discurs històric tant estètic com estilístic, conèixer-ne els recursos harmònics, melòdics i rítmics que la caracteritzen i defineixen, donar-los el just valor en funció de l'entorn i l'època que van ser gestades i, finalment, saber-ne fer una justa apreciació de la seva intencionalitat expressiva, són les eines que aquest curs posa a disposició d'aquells melòmans que vulguin fruir més intensament de la música que escolten.

ADREÇAT A

Obert a tothom. No calen coneixements musicals previs.

PREU

168 euros.

HORARIS

Grups: Dimecres de 12 a 13 h.

Duració: 30 hores (octubre 2023 – juny 2024).

MÍNIM D'ALUMNES

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas que no s'arribi al mínim).

REQUISITS

Sense coneixements previs o molt bàsics.

PROFESSORAT

Eduard Comalada

Vull saber més sobre les Preinscripcions als Cursos Oberts