Aquest curs ofereix els recursos bàsics per fer que cada alumne/a pugui crear les seves cançons i arranjar els seus temes musicals.

Partint d'una lletra, un poema, una melodia o una seqüència harmònica que ens agradi, es presentaran elements propis de la música moderna de manera que, a partir de la idea inicial, el procés de creació continuï fins a esdevenir la composició desitjada.

Aquesta aventura musical, a part d'enriquir l'alumne amb recursos i coneixements, li donarà l'oportunitat de descobrir-se a si mateix, conèixer diferents estils musicals, jugar a experimentar amb el ritme, l'harmonia... Permetrà que l'alumne, mica en mica, aprengui a reconèixer què és allò que li agrada, i així ser capaç de crear d'acord amb el seu sentir i estètica musical.

ADREÇAT A

Persones amb un coneixement mínim de llenguatge musical.

PREU

456 euros.

HORARIS

Grups: Dijous matí.

L'horari dels grups-classe es concertarà amb el/la professor/a d'acord amb la disponibilitat horària expressada pels candidats i les candidates durant el procés de preinscripció, mirant de reunir, sempre que sigui possible, alumnat de nivell similar.

Duració: 30 hores (octubre 2023 – juny 2024).

MÍNIM D'ALUMNES

4 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas que no s'arribi al mínim).

REQUISITS

Coneixement bàsic del llenguatge musical.

Cal fer una entrevista prèvia amb el/la professor/a. Una vegada preinscrit/a i durant el procés de configuració de grups el/la contactarem per concertar dia i hora de l'entrevista.

PROFESSORAT

Josep Maria Merseguer

Vull saber més sobre les Preinscripcions als Cursos Oberts