D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari doneu consentiment, marcant la casella a l’efecte (o), a que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades (dins el fitxer ‘Alumnat de les Escoles Municipals’) amb la finalitat de tramitar el certificat personal d’estudis, legitimada en base al consentiment de l’interessat.

D’acord amb les obligacions legals, les vostres dades només seran cedides a la Comissió d’Escolarització pertinent o a altres administracions que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.