Consell d'Innovació Pedagògica

Col left

Què és el Consell d'Innovació Pedagògica?

“Xarxa educadora compromesa amb la qualitat pedagògica i l’equitat”

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona està format per una comunitat de més de 170 institucions compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i generació d’experiències educatives singulars.

La seva naturalesa multidisciplinar i la seva voluntat de generar vincles de proximitat amb la comunitat educativa i la ciutadania, fan del Consell una xarxa dinàmica d’experimentació educativa.

El Consell d’Innovació Pedagògica, un agent educador, que sota els principis de qualitat i equitat, és i fa ciutat.

Què ofereix a la ciutat?

El Consell és una agent educador de ciutat que facilita la interacció entre institucions de diversos  àmbits i estableix un punt de connexió entre totes elles per generar un espai compartit capaç de construir ciutat educadora.

En aquesta ciutat, tots els actors socials, totes les institucions, totes les persones, esdevenen educadores a partir d’un compromís explícit i compartit amb uns valors educatius referents. Per això la connexió entre les institucions facilita la creació d’accions i missatges que expressin valors comuns com la convivència, la solidaritat, la cohesió social, i així facilitar que cadascú pugui créixer i fer créixer, aprendre i ensenyar, educar en la participació i educar-se participant-hi.

Què ofereix als infants i joves?

Facilita l’accés a unes propostes educatives singulars generades per institucions de la ciutat sense discriminació en l’accés gràcies al programa gratuïtats. Per als joves existeix el Cercador de Suport als Treballs de recerca (TR), una eina online per tal de posar a l’abast de l’alumnat de Secundària i Batxillerat i del professorat els coneixements i els recursos per als TR de les entitats del Consell, i així també democratitzar l’accés a aquest tipus de recursos.

Què ofereix als docents?

Una xarxa d’institucions i unes propostes educatives amb garantia pedagògica després de passar un Segell de qualitat acreditat per la Universitat i el propi Consell. S’ofereix una plataforma digital accessible per als docents de Catalunya on es poden seleccionar entre més de 5.500 activitats amb garantia de qualitat pedagògica.

Què ofereix als serveis educatius de les institucions?

Una xarxa de relacions, un espai de coneixement mutu i d’intercanvi, formacions, contactes i la possibilitat de desenvolupar accions comunes i compartir experiències. També ofereix una plataforma virtual per donar  visibilitat a les seves propostes educatives  i així facilitar que la seva oferta arribi als centres educatius.

 

QUINS SÓN ELS PROJECTES DEL CONSELL?

El Projecte Xarxa permet enfortir el rol educador de les institucions i la reflexió conjunta sobre la innovació educativa a partir de la promoció del coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre institucions per tal de millorar i ampliar les propostes educatives. Aquesta feina es desenvolupa a partir de jornades, formacions, grups de treball, taula de coordinació, etc.

El Projecte Acompanyament pedagògic vetlla per la qualitat pedagògica de les propostes educatives de les institucions per tal d’assegurar la seva qualitat i així reforçar el seu posicionament com agents educadors de ciutat.

Es promou un Segell de qualitat propi del Consell d’Innovació Pedagògica creat en col·laboració amb una Universitat.

El Projecte Facilitació de Recursos pedagògics posa a disposició dels centres la sistematització de l’oferta d’activitats educatives. D’aquesta manera, es facilita el coneixement de la xarxa del Consell i es fa d’altaveu de les novetats educatives de la ciutat.

L’oferta educativa es concreta amb el Programa d'Activitats Escolars (PAE). Des de la pàgina web del CIP es facilita la inscripció a les activitats del PAE, així com les formes de contacte previ entre centre educatiu i institució, l’accés a materials i documentació relacionada, etc. La consulta del Programa d’Activitats Escolars (PAE) i l’accés al sistema d’inscripció o de sol·licitud de reserva a les activitats es fa online.

Actualment s’ofereixen al voltant de 5.500 activitats educatives de les institucions membres. Cada any participen a les activitats ofertes al PAE al voltant d’1 milió i mig d’alumnes.

El Projecte Oportunitats educatives amplia les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre, per així democratitzar l’accés a l’oferta educativa i garantir l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.

El curs 2017-18, a través del Programa Gratuïtats PAE, les institucions han ofert als centres d’alta complexitat de la ciutat 35.340 places gratuïtes per activitats de pagament.

A través del Cercador TR es facilita l’accés al coneixement de treballs de recerca a tot l’alumnat i professorat. Actualment, el cercador ofereix 79 recursos de 39 institucions diferents per al desenvolupament dels projectes i treballs de recerca.

El Projecte Treball al territori té la voluntat de facilitar espais de trobada, de coneixença i d’intercanvi d’experiències entre les institucions pertanyents al Consell i els centres educatius per tal de generar noves iniciatives i propostes pedagògiques que tinguin un impacte positiu en els infants i joves de la ciutat de Barcelona.

També pretén facilitar nous models de relació entre entitats i centres educatius, uns models específics que donin resposta a les necessitats de cada territori, i que es focalitzin per tant en un treball més personalitzat i adequat a cada circumstància.

 

Història del Consell 1991-2019

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, un agent educador de ciutat que activa vincles i interaccions educatives sensibles i multidisciplinàries entre les institucions que en formen part i la comunitat educativa per a crear territoris educadors a Barcelona, va ser creat per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB) l’any 1991.

Al llarg dels anys, tant el nombre d’institucions com les activitats ha anat en augment, fet que també ha comportat una major qualitat i diversitat pedagògica de l’oferta educativa d’aquestes institucions i que ha permès consolidar el Consell com a agent educador de ciutat.

Col right
Actualitat: 

Grups de treball del CIP: sessió de cloenda del curs 2018-19

31/07/2019 - 13:23

La feina dels Grups de treball del CIP s’inicia el juliol del 2017

 

PAE: Informació d'interès per al cus 2019-20

PDF icon Pòster PAE (199.00 KB)
 

Preguntes freqüents sobre el PAE

PDF icon El Programa PAE (276.85 KB)

PDF icon Gratuïtats PAE (272.71 KB)

 

Vídeos d'interès

Manifest del Consell d'Innovació Pedagògica

Jornada "Encetant un nou quart de segle"

 

Secretaria del Consell d’Innovació Pedagògica

Institut Municipal d'Educació - Ajuntament de Barcelona
Plaça d'Espanya núm. 5, 2a planta, 08014 Barcelona
Telèfon: 934 023 639
Correu electrònic: cip@bcn.cat

Documents d'interès

El Projecte Xarxa permet enfortir el rol educador de les institucions i la reflexió conjunta sobre la innovació educativa a partir de la promoció del coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre institucions per tal de millorar i ampliar les propostes educatives. Aquesta feina es desenvolupa a partir de jornades, formacions, grups de treball, taula de coordinació, etc.

El Projecte Acompanyament pedagògic vetlla per la qualitat pedagògica de les propostes educatives de les institucions per tal d’assegurar la seva qualitat i així reforçar el seu posicionament com agents educadors de ciutat.

Es promou un Segell de qualitat propi del Consell d’Innovació Pedagògica creat en col·laboració amb una Universitat.

El Projecte Facilitació de Recursos pedagògics posa a disposició dels centres la sistematització de l’oferta d’activitats educatives. D’aquesta manera, es facilita el coneixement de la xarxa del Consell i es fa d’altaveu de les novetats educatives de la ciutat.

L’oferta educativa es concreta amb el Programa d'Activitats Escolars (PAE). Des de la pàgina web del CIP es facilita la inscripció a les activitats del PAE, així com les formes de contacte previ entre centre educatiu i institució, l’accés a materials i documentació relacionada, etc. La consulta del Programa d’Activitats Escolars (PAE) i l’accés al sistema d’inscripció o de sol·licitud de reserva a les activitats es fa online.

Actualment s’ofereixen al voltant de 5.500 activitats educatives de les institucions membres. Cada any participen a les activitats ofertes al PAE al voltant d’1 milió i mig d’alumnes.

El Projecte Oportunitats educatives amplia les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre, per així democratitzar l’accés a l’oferta educativa i garantir l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.

El curs 2017-18, a través del Programa Gratuïtats PAE, les institucions han ofert als centres d’alta complexitat de la ciutat 35.340 places gratuïtes per activitats de pagament.

A través del Cercador TR es facilita l’accés al coneixement de treballs de recerca a tot l’alumnat i professorat. Actualment, el cercador ofereix 79 recursos de 39 institucions diferents per al desenvolupament dels projectes i treballs de recerca.

El Projecte Treball al territori té la voluntat de facilitar espais de trobada, de coneixença i d’intercanvi d’experiències entre les institucions pertanyents al Consell i els centres educatius per tal de generar noves iniciatives i propostes pedagògiques que tinguin un impacte positiu en els infants i joves de la ciutat de Barcelona.

També pretén facilitar nous models de relació entre entitats i centres educatius, uns models específics que donin resposta a les necessitats de cada territori, i que es focalitzin per tant en un treball més personalitzat i adequat a cada circumstància.

Compartiu aquest contingut