Pels drets dels infants : l’escolta i el diàleg

L’escola bressol “Les Quatre Torres” ens definim com una escola permeable, compromesa amb la difusió dels Drets dels Infants com a eix. No entenem aquest compromís sense una acció que el precedeixi, és per això que cada curs volem aprofundir en un dret, del qual pensem, reflexionem, li donem valor, el desenvolupem en diferents accions adreçades a tota la comunitat educativa i  el traslladem als aspectes més quotidians, de la vida de l’escola.
Des del Dret a la intimitat, a la opinió del infant, a la individualitat, a jugar,  a ser infant, a la igualtat de gènere,... i a moure’s en llibertat. Són els Drets que hem anat fent visibles al llarg d’aquets anys.
El fet de reconèixer i valorar els drets dels infants significa,  entendre a l’infant com un  ésser  competent amb drets, capaç de saber, de fer, i de decidir per ell mateix. Una persona amb actituds i aptituds.
I comporta una intervenció educativa pensada pels adults:
 

  • Reconèixer el dret de l’infant a desenvolupar el seu potencial per mitjans propis.
  • Tenir una actitud educativa respectuosa i responsiva: sensible i accessible a les demandes dels nens i les nenes.
  • Respectar la personalitat i individualitat de cada infant: protagonista dels seus aprenentatges.
  • Establir un vincle afectiu amb l’infant donar-li seguretat  que li permeti  afrontar noves situacions.
  • Saber esperar  i deixar temps als infants mantenint una actitud no intervencionista: deixar fer, no envair.
  • Acompanyar a l’infant, no substituir-lo: posar paraules a allò què fan i saber escoltar.
  • No avançar-nos a les seves demandes i confiar en ells; cal mostrar-nos a prop i disponibles.
  • No interferir però sí intervenir, reconduir, contenir i acompanyar.

 
 
I  així  poder anar teixint….. la nostra manera de fer CULTURA DE LA PETITA INFÀNCIA.