Oferta educativa per majors de 18 anys

La proposta d’activitats instrumentals i vocals dirigides a alumnat major de 18 anys amb interès per la pràctica musical és en grup.

El període de preinscripció començarà el divendres dia 22 de desembre de 2017 i finalitzarà el diumenge dia 07 de gener de 2018 a les 24:00 hores.

Aquesta es fa exclusivament via web de l’escola, a l’enllaç:

 >> PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Passat el període de preinscripció, en el cas que hi hagi més demanda que places disponibles, aquestes s’assignaran per sorteig. Posteriorment al sorteig, que es farà el dilluns dia 08 de gener de 2018, ens posarem en contacte amb els sol·licitants per comunicar-los el resultat.

La matrícula s’haurà de fer presencialment a l’escola des del dimarts dia 09 de gener fins al divendres dia 12 de gener de 2018, tots dos inclosos.

L’import del taller s’abonarà en un sol pagament a l’inici del curs, via domiciliació bancària.

Documentació a aportar per a la matrícula:

  • Resguard de preinscripció.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Una fotografia mida carnet.
  • Les dades bancàries per omplir el document SEPA.

En el cas d’adults que hagin fet anteriorment algun taller a l’escola, tant sols farà falta que aportin les dades bancàries, la resta de documentació no caldrà.