Oferta educativa per menors de 5 anys

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona Can Ponsic, Eixample i Nou Barris ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

 

Inscripcions - Calendari d'actuació

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2015-2016: 106464434. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el Taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos
Preu: 83 euros

Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys
Preu: 83 euros

Salta Miralta De 2 a 3 anys    
Preu: 83 euros

Places disponibles: 12 places per grup

Quadrimestrals (16 sessions d'una hora)

Sol Solet Infants de 3 a 4 anys 
Preu: 132 euros

Virolet Infants de 4 a 5 anys 
Preu: 132 euros

Places disponibles: 12 places per grup

Tallers de 10 sessions 2017-2018

Preu: 84 €

Ballmanetes
Dijous de 16:00h a 17:00h

Arri, Arri, Tatanet
Dijous de 17:00h a 18:00h

Salta Miralta
Dijous de 18:00h a 19:00h

 • Edició Tardor
  5, 19 i 26 d'octubre / 2, 9, 16, 23, 30 de novembre / 14 i 21 de desembre
  Preinscripció: Del 3 al 18 de setembre
  Sorteig: 19 de setembre
  Publicació resultats: 20 de setembre
 • Edició Hivern
  18 i 25 de gener / 1, 8, 15 i 22 de febrer / 1, 8, 15 i 22 de març
  Preinscripció: Del 18 de desembre al 8 de gener
  Sorteig: 9 de gener
  Publicació resultats: 10 de gener
 • Edició Primavera
  5, 12, 19 i 26 d'abril / 3, 10, 17, 24 i 31 de maig / 7 de juny
  Preinscripció: Del 23 de febrer al 12 de març
  Sorteig: 13 de març
  Publicació resultats: 14 de març
   

Tallers de 16 sessions 2017-2018

Preu: 134 €

Virolet (4 anys)
Dissabte de 10:00h a 11:00h

Sol Solet (3 anys)
Dissabte d'11:00h a 12:00h

 • Edició Tardor-Hivern
  30 de setembre, 7, 21 i 28 d'octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre
  2, 16 i 23 de desembre, 13, 20 i 27 de gener, 3 i 10 de febrer
  Preinscripció: del 3 al 18 de setembre
  Sorteig: 19 de setembre
  Publicació de resultats: 20 de setembre
 • Edició Hivern-Primavera
  17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març, 7, 14 i 21 d'abril,
  5, 12, 19 i 26 de maig, 2, 9 i 16 de juny
  Preinscripció: del 22 de gener al 7 de febrer
  Sorteig: 8 de febrer
  Publicació de resultats: 9 de febrer

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat que el infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música