Barcelona Cultura

Ramon Marull


museupostal-7

Exposició permanent al Palau de la Virreina, desembre de 1959 Font: col·lecció Ramon Marull, autor desconegut