Cap a on va el Museu?

 En el 2017 ha culminat la fusió del Museu de Cultures del Món amb el Museu Etnològic de Barcelona. La nova entitat, tot i que feia un parell d’anys que funcionava com un sol museu pel que fa a l’organigrama de treball i la gestió del pressupost,  ja disposa de nom propi: Museu Etnològic i de Cultures del Món.  

Amb la unificació,  formalment assolida, podem afirmar que hem entrat en una dinàmica de renovació . Hi ha consens al voltant de la idea que cal reinventar-nos, que cal atendre a noves prioritats sobre els continguts i qüestionar el paper de la col·lecció, el format de les exposicions, el model de els activitats,  la missió que ha de tenir,  i fins i tot, el mateix concepte de museu. Si hem enfilat aquest camí és perquè han canviat els signes dels temps.