Convocatòria de subvencions

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.
 
Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013- 2016" vigent de l'Ajuntament de Barcelona.