Destaquem

 • Fons d'Infància 2024

  Obert el termini per sol·licitar la prestació econòmica d’urgència social destinada a famílies en situació de vulnerabilitat amb infants i adolescents a càrrec.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/fons-infancia-1920x1080_ca.jpg
 • Capital de la democràcia

  La ciutat de Barcelona es converteix en la primera capital europea de la democràcia.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/destacat_ajuntament_sense-logos.png
 • Informe de l'Observatori de les Discriminacions

  L'informe, corresponent a l'any 2022, recull totes les dades sobre les discriminacions a la ciutat, un monogràfic sobre l'accés a la justícia i informació sobre com denunciar una discriminació.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/ond_informe22_banners_555x312_ca.png
 • Sexe lliure d'infeccions

  Per gaudir d'unes relacions sexuals lliures i sanes, és important disposar d'informació adequada sobre les Infeccions de Transmissió Sexual. Entre tots i totes les podem prevenir, detectar i tractar.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/555x312_1.jpg
 • Joves de Barcelona

  Informació sobre estudis, feina, habitatge, benestar emocional i més per a persones d'entre 12 i 35 anys. Pots trobar 18 punts distribuïts per tota la ciutat i a 85 instituts.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner_555x312_0.jpg
 • Nova Targeta Cuidadora

  La Targeta Cuidadora és gratuïta i permet l’accés a diferents recursos personalitzats adreçats a les persones cuidadores.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/targeta-cuidadora-555x312.jpg
 • Xat de suport emocional gratuït per a joves

  S’adreça especialment a joves d’entre 14 i 25 anys, i està operatiu les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner_cat.jpg
 • Contra la soledat, reconnectem

  A Barcelona, 70.000 persones se senten soles sovint o molt sovint, especialment les joves. Consulta tots els serveis i equipaments que ajuden a pal·liar la soledat no desitjada a la ciutat.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/soledat_555x312_cat.jpg
 • El serveis socials de Barcelona, al teu costat

  Els serveis socials de Barcelona acompanyen a la ciutadania en situacions de dificultat vital, econòmica i familiar per millorar el seu benestar i autonomia.

  https://img.youtube.com/vi/-XMcv6GKE70/0.jpg -XMcv6GKE70
 • Les meves ajudes

  Web dissenyat perquè puguis conèixer ajudes i prestacions socials a què tens dret.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/02_banermeves_ajudes_555x312_ca_0.png
 • Educació Econòmica (EdEc)

  El programa EdEc facilita eines per millorar la gestió de l’economia personal i familiar.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/edec_1920x1080_ca.jpg
 • Quin centre de serveis socials em correspon?

  Troba el centre més proper al cercador web o trucant al telèfon 900 922 357.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner-tw-destacat-css-1920x1080_0.jpg
 • Telèfon de prevenció del suïcidi

  Si necessites ajuda, truca

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/tel-suicidi-555x312-districtes-cat.png
 • Centre de Recursos en Drets Humans

  Un servei per a la ciutadania, el teixit associatiu i les administracions per promoure i protegir els drets a la ciutat.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/crdh_banners_1920x1080.png
 • Cabàs emocional

  Centre d’activitats i recursos en línia per millorar el benestar emocional.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/cabas-1920x1080-noti-tw-cat.png
 • Alimentació saludable i a bon preu

  L'Ajuntament de Barcelona ha editat una guia amb consells i exemples de menús i de llistes de la compra per a famílies amb infants, apostant per una alimentació saludable i, alhora, econòmica.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/guia_alimentacio_saludable_economica_baner_1920x1080_cat-3a_1.jpg
 • Barcelona Cuida, espai d'informació i orientació

  Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l'àmbit de la cura i posar-los a l'abast de tothom.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner_bcncuida_555x312_cat_3.jpg
 • Radars, fem barri amb les persones grans

  Radars és un projecte per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/radars_web_555x312_cat-1.png

Actualitat

Un infant al pati de l'Escola Bressol Municipal (EBM) La Mar

Aquests són els 38 patis escolars que obriran durant l’estiu

20/06/2024 - 13:40

Educació i estudis. Entre el 25 de juny i el 31 d’agost es podrà fer ús dels espais exteriors de lleure.

Una de les fonts del pati de l'Escola Llorers. Autora: Mariona Gil

Més de 350 refugis climàtics oberts a la ciutadania per fer front a la calor

17/06/2024 - 13:02

Emergència climàtica. El 98% dels barcelonins i les barcelonines té un espai a menys de 10 minuts de casa i el 68% en té un a menys de 5 minuts.

Continuem amb les sessions de debat ciutadanes per a la construcció d'un Pacte pels drets humans

12/06/2024 - 23:36

Drets humans. Consulta les dates i llocs de les pròximes sessions previstes.

Àmbits temàtics

Aquest web s’anirà actualitzant en funció de la nova estratègia municipal

Interior d'un centre de serveis socials

Serveis socials

La xarxa de serveis socials, estesa al conjunt de districtes de la ciutat, i per mitjà de la qual els ciutadans i les ciutadanes poden gaudir del conjunt de serveis i prestacions que fixen la llei de serveis socials i la llei de promoció de l'autonomia personal.

Dones i feminismes

Dones i feminismes

Des de l’àmbit de Dones i feminismes treballem amb l’objectiu d’assolir l’equitat entre dones i homes, lluitant contra les desigualtats de gènere i les violències i discriminacions que afecten les dones i defensant els seus drets polítics, econòmics i socials.

Ciutat cuidadora

Ciutat cuidadora

La cura és un dret, en la mesura que és una necessitat bàsica que articula la vida en comú, la convivència i la solidaritat entre generacions, i garanteix una vida digna, la participació en les nostres comunitats, en el mercat laboral i en totes les esferes de la vida social. Amb una vocació transformadora i feminista clara, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar un conjunt d’actuacions, programes i propostes que contribueixin a socialitzar la responsabilitat de cura, reconeixent-ne el valor social i garantint que el dret a cuidar i ser cuidat es produeixi en condicions de dignitat i qualitat.

Persones grans

Persones grans

Inclou els programes i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on s'envelleixi de manera digna i activa, per mitjà del desplegament d'un conjunt de serveis de promoció i participació social, així com de serveis d'atenció a persones grans fràgils, en el marc del Programa municipal per a les persones grans.

Nens i nenes en un espectacle al aire lliure

Infància

L'àmbit d'Infància inclou els serveis i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on la participació i els drets de tots els infants estiguin plenament desenvolupats i garantits. De manera especial, es treballa per prevenir i superar situacions de risc i vulnerabilitat en la infància.

Adolescència i Joventut

Adolescència i Joventut

Aquesta etapa de la vida requereix d'una atenció especial, centrada en tres eixos bàsics: la formació, el treball i l'habitatge. Entenent-los com a passos necessaris per tal d'obtenir una emancipació plena, com a col·lectiu, i com a persones dins la societat.

La feina, doncs, se centra en desenvolupar actuacions pròpies en l'àmbit de la promoció per a la gent jove, com per exemple: el suport a les associacions juvenils, la promoció de la participació dels i les joves, la creació d'equipaments juvenils (Espais joves, Casals de joves i Punts d'Informació Juvenil), el desenvolupament del programa Barcelona Bonanit que promou la realització d'activitats nocturnes d'iniciativa juvenil i l'obertura de serveis dins aquesta franja horària, com són per exemple les sales d'estudi nocturnes, i el suport a la implementació de les polítiques juvenils de districte, entre d'altres.

A més a més, es coordinar i lidera la resta de polítiques municipals adreçades als i les joves i adolescents en els àmbits de la salut, l'educació, l'esport, la mobilitat, els drets civils, el transport, l'habitatge, etc.

Cartell de lloc accessible

Persones amb discapacitat

Engloba els programes i les accions que es porten a terme des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que permeten avançar cap a la plena autonomia de les persones amb discapacitat, per mitjà de la plena accessibilitat física i comunicativa; la garantia d'accés a habitatges accessibles i assequibles, i l'atenció i la promoció social, educativa i laboral.

Immigració

Immigració

Aplega una sèrie de serveis especialitzats i programes que promouen la inclusió de totes les persones d’origen immigrant en la vida social i participativa de Barcelona. A més, es pretén aprofundir en les polítiques de convivència i cohesió, treballant des de la primera acollida per garantir les drets de ciutadania i la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics propis de l’estat del benestar (ensenyament, sanitat, habitatge, etc.).

Diversitat sexual i de gènere. LGTBI

Diversitat sexual i de gènere. LGTBI

L’àrea LGBTI de l’Ajuntament vetlla pel respecte i la no discriminació per motius de diversitat sexual i de gènere a tots els àmbits del consistori, la política i la societat.  L’objectiu és acabar amb les discriminacions causades pel sexisme a totes les àrees de la nostra vida quotidiana, com ara l’esport, la feina, l’escola, la cultura, les relacions internacionals...

Justícia global i cooperació internacional

Justícia global i cooperació internacional

Comprèn les actuacions i programes de la política de cooperació internacional de l’Ajuntament. Es gestiona el 0,7% dels ingressos propis municipals  i es vetlla perquè el 99,3% del pressupost de la resta de polítiques municipals sigui coherent amb els principis i valors de la justícia global. Això significa a la pràctica una constel·lació de projectes i actuacions vives a més de 300 indrets de l’Àfrica, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, Amèrica Llatina i a la pròpia ciutat de Barcelona, sigui a través d’ONG, organismes internacionals, universitats, centres educatius i altres institucions, sovint amb seu a Barcelona, o sigui a través de cooperació tècnica directa amb altres ajuntaments (cooperació ciutat a ciutat). Ho gestiona la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (#BCNJustíciaGlobal).

Salut

Salut

Comprèn els programes i les accions que contribueixen a garantir la qualitat de la salut de les persones residents a Barcelona i les visitants, mitjançant el coneixement de l'estat de salut de la població i dels factors que el determinen; el desenvolupament de polítiques públiques per mantenir i millorar la salut de la població, en el marc d'una ciutat educadora, inclusiva i generadora de cultura pel que fa a la salut. Aquest conjunt d'accions es porta a terme des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Participació social

Participació social

Les polítiques d'acció social i ciutadania comporten una forta dimensió participativa i relacional. La Barcelona inclusiva i solidària la volem fer amb les persones, des de la implicació directa i protagonista dels ciutadans i les ciutadanes i del teixit social.

Els espais de participació d'acció social i ciutadania tenen assignades funcions d'impuls, elaboració, consulta, validació i seguiment de les polítiques municipals d'aquest àmbit. Els consells de participació social estan formats per ciutadans i ciutadanes a títol personal, entitats i organitzacions, associacions ciutadanes, representants de tots els grups polítics municipals, professionals de l'àmbit universitari i altres institucions de la ciutat.

Finalment, mereix una especial consideració l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. L'acord és un espai de confluència d'un gran nombre d'entitats de la ciutat que acorden treballar en la perspectiva de la inclusió social. Entitats i Ajuntament formen xarxes d'acció per la inclusió social, en què es posen en marxa veritables programes de treball en xarxa, a partir d'objectius, recursos i mètodes de treball compartits.

Drets de Ciutadania

Drets de ciutadania

A Barcelona treballem per un model de ciutat de drets, diversa i intercultural on les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat. Així, els nostres objectius són la lluita contra tot tipus de discriminació i la promoció d’una cultura de pau i drets humans.

Educació

Educació

Inclou els programes i iniciatives municipals que diferents direccions, consells i instituts desenvolupen al voltant de l’educació. Els eixos que determinen aquestes accions són: la igualtat d’oportunitats, la visió comunitària arrelada als baris, l’atenció a les cures i la petita infància, la vinculació amb les arts i la cultura i l’educació entesa com un procés al llarg de la vida.

Cultura

Cultura

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) promou les activitats culturals i de lleure que es desenvolupen a la ciutat, difonent-la pels districtes i barris; dona suport a la iniciativa ciutadana i cívica; crea, gestiona i manté el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental; o incentiva la presència a la ciutat d’indústries culturals.

Interculturalitat i pluralisme religiós

Interculturalitat i pluralisme religiós

A través del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme religiós es desenvolupen els diferents programes adreçats a visibilitzar la diversitat cultural de la ciutat, posant-la en valor. L’objectiu és generar espais igualitaris de relació i participació entre tots els veïns i veïnes, garantint els seus drets sigui quin sigui el seu origen cultural i creença o convicció.

Esports

Esports

La gestió de les activitats esportives que es duen a terme a Barcelona es fa a través de l’Institut Barcelona Esports, que entén l’esport com a eina per a l’educació, la salut, la formació, la transmissió de valors positius, la inclusió i la millora de la cohesió social als barris. Per aconseguir-ho, impulsa programes i iniciatives que garanteixin un accés universal a la pràctica esportiva i a l’activitat física.

Participació ciutadana

Participació ciutadana

Per facilitar la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten, l’Ajuntament de Barcelona promou la millora dels canals de participació per fer-los més accessibles presencialment i digitalment. Garanteix també que siguin oberts, transparents i adequats a la pluralitat i complexitat de les persones que comparteixen una ciutat com Barcelona.

Acció comunitària

Acció comunitària

Aquesta Direcció dona suport i impulsa aquelles iniciatives i projectes que, des del teixit associatiu formal i informal, aborden de forma col·lectiva els reptes socials. L'enfocament comunitari apunta cap a l'autonomia, cap a la construcció d’una societat civil més forta i organitzada, amb més iniciativa i més capacitats per esdevenir actor social i polític. Aspira, per tant, a l'enfortiment democràtic de la comunitat i, en conseqüència, de la ciutat.

Innovació democràtica

Innovació democràtica

L’Ajuntament de Barcelona treballa per construir una ciutat més democràtica, i prova de fer-ho investigant, desenvolupant i innovant en la participació, la transparència i els drets de ciutadania: en els seus processos, pràctiques, infraestructures, canals, mecanismes i formes. Per això, combina acció política i tecnològica, amb caràcter democràtic, per afrontar problemes, necessitats i desitjos de la ciutadania, la ciutat i el mateix govern.

Capital de la democràcia

Barcelona, capital europea de la democràcia

Servei de Famílies Col·laboradores (SFC)

Revista número 29

Cerca Salut Barcelona

Cerca Salut Barcelona

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat