Mesures de govern

2021

Mesures extraordinàries del darrer any d’execució del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

2021

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa una bateria d’actuacions per promoure l’equitat de gènere a les indústries TIC de la ciutat i potenciar el feminisme com a eix central en la construcció de la societat digital. 

2020

Aquesta Mesura de Govern no presenta el conjunt de mesures i accions que inclourà l’Estratègia municipal contra la Soledat, sinó que mostra el recull de tasques de planificació i elaboració per arribar a assolir l’estratègia. En aquest document, doncs, presentem la metodologia i el pla de treball que ens permetrà assolir l’Estratègia municipal contra la Soledat.

2020

Aquesta mesura vol ser l’inici d’un procés d’incorporació de la perspectiva de gènere en un àmbit tradicionalment masculinitzat a causa de la invisibilitat de les dones a l’espai públic.

2020

This measure aims to be the start of a process for including the gender perspective in a traditionally masculinised area, due to homeless women’s invisibility in public spaces

2020

Esta medida quiere ser el inicio de un proceso de incorporación de la perspectiva de género en un ámbito tradicionalmente masculinizado a causa de la invisi­ bilidad de las mujeres en el espacio público

2018

Estudi diagnòstic per fer una aproximació a la incidència que tenen les despeses relacionades amb l’habitatge sobre les economies domèstiques. 

2016

Mesura de Govern on l'Ajuntament de Barcelona ha pres el compromís de treballar per reduir les desigualtats en salut entre barris i grup socials.

2015

La transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i dimensions de la política1. Una de les definicions més utilitzades la defineix com "la reorganització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de forma que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a totes les polítiques, a tots els nivells i a totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques2".

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat